• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Praha a její dějiny

 

Bazilika a klášter sv. Jiří

Bazilika a klášter sv. JiříKostel sv. Jiří se nachází na Hradčanech za třetím hradním nádvořím. Jeho zakladatelem byl kníže Vratislav I. Kostel začal stavět kolem roku 920 v blízkosti svého paláce. Stavbu však nedokončil, protože zakrátko zemřel.

Za několik desetiletí se již kostel přestavoval v trojlodní předrománskou baziliku. Tuto změnu si vyžádal JEN důležitý státnický akt. Kníže Boleslav II. vyslal tehdy k papeži do Říma sestru Mladu se zvláštním posláním. Měla v Římě vstoupit do kláštera a zároveň s papežem jednat o zřízení BISKUPSTVÍ v Čechách. Boleslav II. se totiž snažil zbavit závislosti na německém biskupství v Řezně.

Mlada, dvanáctiletá dívenka prý byla velice moudrá a krásná. Od papeže získala to, co k upevnění svého rodu potřebovala: bratrovi přivezla povolení ke zřízení biskupství a spolu s ním se stala zakladatelkou prvního ženského kláštera v Čechách. Bylo to roku 973 a klášter byl založen při kostele sv. Jiří.

Přestože byla svatojiřská bazilika za dlouhá staletí několikrát přestavována, v Čechách nenajdeme krásnější dochovanou románskou stavbu. Je jen škoda, že v 17. století dostala barokní průčelí a později těsně sousedící kapli Jana Nepomuckého.

Pokud někdy zavítáte do Prahy a navštívíte Svatojiřskou baziliku, možná vám pomohou naše rady:

  • V apsidě severní boční lodě si prohlédněte zbytky románských maleb a torzo gotické Piety z doby kolem roku 1400.
  • V jižní boční lodi visí vzácný krucifix, gotická dřevěná práce z první poloviny 15. století.
  • Když jižní boční lodí vejdete do kaple, uvidíte románské fresky, ale i krásný reliéf Klanění tří králů z první poloviny 16. století.
  • Z hlavní lodě je také přístup do krypty, vybudované po roce 1142. Klenba krypty byla obnovena v 17. století.
  • Dvouramenné barokní schodiště vás dovede z hlavní lodě do kněžiště, zakončeného polokruhovou apsidou. V klenbě kněžiště uvidíte pozdně románské fresky z první poloviny 13. století. V apsidě pak fresky renesanční, z konce 16. století. Z doby renesance pocházejí také fresky v kapli, v níž jsou uloženy ostatky Ludmily, babičky knížete Václava.

Ve Svatojiřské bazilice jsou pochováni první Přemyslovci. V roce 999 zde bylo pohřbeno tělo jednoho z nejmocnějších českých knížat, Boleslava II., který se dožil skoro 70-ti let.

Marcela Čovićová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.