• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Pro krajany z Daruvaru a okolí a ostatní:

 

Vyšel první daruvarský historický sborník

V těchto dnech byl v Daruvaru vydán první historický sborník, který částečně doplní jen malou část daruvarských dějin. Dnes ve školních učebnicích základní a střední školy nalezneme velmi málo informací o minulosti daruvarského území. Vzhledem ktomu, že nejsou sepsány ani dějiny daruvarského kraje, si snadno vysvětlíme, proč naše školní děti vědí tak málo o svém kraji.

Redakce sborníku se usnesla na názvu Janković. Jedná se o šlechtickou rodinu Jankovićů, kteří se zasloužili o založení novověkého Daruvaru. V loňském roce tomu bylo 250 let, kdybyl poprvé zaznamenán název Daruvar.

Na sborníku se svými příspěvky podílelo 15 historiků (z Daruvaru, Bjelovaru, Záhřebu, Križevce) a také dva z Maďarska a dva z ČR. Po této stránce je to mezinárodní sborník. Mezi autory jsou i ti, kteří vyučují na vysokých školách, nebo pracují ve vědeckých institucích. V budoucnu se zvažuje možnost příspěvků některých historiků zvedlejších států..

V úvodní části je uvedeno, že Sborník Janković je „…interdisciplinární časopis, který uveřejňuje vědecké a odborné příspěvky zoboru dějin a podobných humanistických věd, zvlášť z archeologie, dějin umění, sociologie, etnologie a antropologie, ale otevřen je i pro spolupráci s hospodářstvím a jinými podobnými obory a také k jednání vrámci vědy."

Ve sborníku je uvedeno mimo dvanácti vědeckých prací i mnoho recenzí dříve vydaných knih nebo časopisů i některých daruvarských promovaných knih. Můžeme nahlédnout i do prací gymnazistů z Daruvaru, kteří se zaměřili na téma „Náš tatíček"- Kult Tomáše Garrigue Masaryka. V časopise Dětský koutek nás zaujme téma období mezi dvěma světovými válkami (1930-1940), sekterou ve státní soutěži získali první místo. Závěr Sborníku obsahuje přetisk publikace Poslední…deník Anny Jelisavy Jankovićové.

Na 350 stranách se prolínají rozlišné obsahy: válečné, historické, historicko- geografické, biografické, školní, etnografické…Celý obsah Sborníku je v posledních týdnech možno najít na stránkách internetu pod názvem Zbornik Janković - na portálu Hrčak. V těchto dnech byl vytištěn i v psané formě. Dá se již předem říci, že obsahem se mnozí obohatí novými poznatky.

Vydání Sborníku se zúčastnilo asi 30 osob. Na zpracování se začalo v době, kdy byla v pobočce Matice chorvatské v Daruvaru založena historická sekce. Hlavním redaktorem je Željko Karaula a jeho zástupcem Václav Herout. Sborník byl zpracován během dvou let.

Nutno podotknout, že návrh vydání Sborníku v českém jazyce před několika lety podala historická rada Svazu Čechů, ale po žadavek byl zamítnut s odůvodněním, že by to byla konkurence Přehledu. Je těžké si vysvětlit, že by Svaz Čechů byl konkurentem Jednoty, která by tento Sborník tiskla a měla ztoho také užitek. No, to je už jiná povídka, bohužel.

V. Herout

Další nová kniha

Minulý týden v Bjelovaru odbočka Chorvatského pedagogického sboru Bjelovar a odbočka Družby bratrů chorvatského draku Bjelovárské-bilogorského županství vydaly knihu pod názvem Posvećenost učiteljskom pozivu i znanosti (Zasvěcení učitelskému povolání a vědě). Kniha nás seznamuje s učitelem a vědeckým pracovníkem Václavem Heroutem. V knize jsou na 127 stránkách shrnuty výklady zvědeckého kolokvia, který se konal roku 2014 v Daruvaru v rámci 70. výročí jeho života a 50 letkulturní-vědecké práce. Na knize, jejímž redaktorem je dr. Vladimír Strugar, se podílelo osm kulturních a vědeckých pracovníků. Zmapován je život a práce ze všech období života V. Herouta. Jedna kapitola, kterou napsal Karel Bláha, obsahuje údaje o bádání minulosti příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Mnohým mladým badatelům jistě neunikne studie Željka Karauli, ve které sepsal bibliografii Heroutových uveřejněných prací: 28 autorských a spoluautorských knih, mnoho prací ve vědeckých časopisech a více než 200 příspěvků vnovinách.

Ze srdce blahopřejeme našemu věrnému spolupracovníkovi Václavu Heroutovi

Redakce Naší řeči

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.