• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Valná hromada České besedy Rijeka

18.03.2015.

Řádná volební valná hromada České besedy Rijeka se konala v sobotu, 14. března 2015. v Českém domě TGM.

Po zvolení pracovního předsednictva a verifikační komise byl schválen navrhnutý jednací řád a minutou ticha vzdaná počest v minulém roce zemřelým členům besedy. Následovala zpráva verifikační komise – přítomen byl dostatečný počet členů, aby shromáždění mohlo právoplatně rozhodovat. Byly podané zprávy o činnosti v minulém období, finanční zpráva, zpráva dozorčího výboru, zprávy o činnosti pěvecké a tanečních skupin, zpráva redaktora besedního zpravodaje Naše řeč, webmastera webové stránky a zpráva o učení českého jazyka a kultury podle modelu C. Následovala diskuse a poté byly všechny zprávy jednohlasně schváleny a uděleno rozřešení z funkce předsedkyně, výkonného a dozorčího výboru. Následovaly volby.

Za předsedkyni ČB Rijeka na příští dvouleté období byla jednohlasně znovuzvolená FanynkaHusáková. Byli zvolení členové nového výkonného a dozorčího výboru. Následovaly gratulace a poděkování zvolené předsedkyně a představeny plány práce v příštím období.

Tajemnice Svazu Čechů v RCH Jarmila Kulhavá pozdravila shromáždění jménem Svazu a předsedkyně Stráníkové i sněmovního zástupce pro českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka. Pochválila činnost besedy v minulém období a spolupráci se Svazem a dojemnými slovy popřála zdar v další činností.

Za přítomností velkého počtu rijeckých krajanů a hostů před zasedací části vystoupily všechny kulturní složky ČR Rijeka – mladší i dívčí taneční skupina Ráček, pěvecká skupina Nostalgie a taneční skupina dospělých. Následovala večeře a příjemné posezení.


Do výkonného výboru ČB Rijeka byly zvolení: Fanynka Husáková, Zdenka Blažková, Marie Dmejchalová, Snježana Hercegová, Čáslav Hovan, Tamara Macakanjová, Růža Marićová, Vladimíra Marinkovićová, Darinka Mildová, Drahuška Munićová, Kristýna Palačinovićová, Ana Radojová, Antun Řehák, Dobrila Řeháková, Josef Růžička, Fráňo Sedláček, Veronika Tomšićová a Zdenka Valenčićová. /

 Dozorčí výbor: Mirjana Dvorná, Jana Radovićová a Marinko Valenčić.


Konstituční schůze Výkonného výboru

Po valné hromadě se dne 18. března konala konstituční schůze nově zvoleného Výkonného výboru ČB Rijeka na které byly za místopředsedkyně zvoleny Snježana Husáková a Ana Radojová. Tajemníce je Darinka Mildová, pokladní Tamara Macakanjová a pokladní pro členské příspěvky Zdenka Valenčićová.

Předsedkyně Dozorčího výboru je Mirjana Dvorná.

Pěveckou skupinu bude organizačně vést Marie Dmejchalová a odborně Tony Řehák. Taneční skupinu Ráček, mladší i starší vedou Snježana Husáková a Vladimíra Marinkovićová, která je zároveň vedoucí skupiny moderního tance LIW. Vedoucí taneční skupiny dospělých je Mirjana Dvorná. Redaktorkou zpravodaje Naše řeč a osobou zadluženou pro informování je Snježana Hercegová, webmasterem webové stránky Jasna Hercegová.

O kroje a úbory se budou starat Marie Dmejchalová, Zdenka Valenčićová a Dobrila Řeháková. Domovníkem je Čáslav Hovan a pomáhat mu budou Marinko Valenčić a Josef Růžička. Knihovnu má na starosti Jana Radovićová.

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.