• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

In memoriam prof. Dr. Zdenko Križan

 

prof. Dr. Zdenko Križan

Dne 23. července 2005 zemřel v Rijece ve věku nedožitých 91 let prof. Dr. Zdenko Križan, čestný člen České besedy Rijeka, autor učebnice "Kompendij anatomije čovjeka", autor Slovníku chorvatsko českých homonym, docent a řádný profesor na lékařských fakultách v Záhřebu, Skopji, Rijece, děkan Lékařské fakulty v Rijece, vyznamenaný Cenou města Rijeka za životní dílo.

Prof. Križan se narodil v Praze v roce 1915 a ve věku 5 let se s rodiči přestěhoval do bývalé Jugoslávie. Základní školu a 3 třídy gymnázia zakončil v Bosenské Hradišce, další studium absolvoval v Záhřebu, kde v roce 1940 diplomoval na Lékařské fakultě. Pak ho osud zanesl do Sarajeva, Skoplja a nakonec, v roce 1957 do Rijeky. Na Lékařské fakultě v Rijece byl nejdříve mimořádným, později řádným profesorem, zakladatelem nového Ústavu pro anatomii a pak i děkanem této fakulty.

Jeho učenice anatomie má 12 vydání a učili se podle ní, a ještě dnes v některých zemích učí, generace lékařů.

Prof. Križan nadevše miloval Prahu a ke svému českému původu se s hrdostí hlásil. Do České besedy Rijeka se začlenil v den jejího založení a v roce 1996 byl jmenován jejím čestným členem. Pro vysoký věk nemohl mezi nás často přicházet, ale se zájmem sledoval naši práci, naše úspěchy a prožíval s námi naše starosti. Každá pohlednice z Čech, zejména z Prahy, každý český perníček, který jsme mu z našich cest do Čech přinesli, způsobil mu velikou radost a dojemné vzrušení. Občas přišel na naše akce a programy, nenechal si ujít Zpěvánky, protože miloval českou písničku, a to, co slyšel na Zpěvánkách, mu dlouho zpestřovalo dny v Domově důchodců. Po smrti manželky Jarmily byl zdrcen, ale přestože ho synové zvali, aby žil s nimi v rodině, raději zůstal v Domově důchodců, kde takřka do konce svého plodonosného života pracoval a tvořil.

Přestože jsme ho nevídali často, jeho přínos besedě a celé menšině v Chorvatsku je neocenitelný. Pro Naši řeč, zpravodaj České besedy Rijeka, vytvořil svědomitou, takřka badatelskou a nadevše pedantní práci Slovník chorvatsko–českých homonym, který nazval Příspěvek znalosti rozdílů mezi češtinou a chorvatštinou. Slovník doposud nebyl nikde mimo v Naší řeči uveřejněn ani vydán. Doufáme, že alespoň po smrti autora si toto dílo najde mezi Čechy v Chorvatsku místo, které si zasluhuje. Je to dílo pozoruhodné a mělo by se dostat do ruky každého Čecha žijícího v Chorvatsku z důvodu zachování českého jazyka mezi námi.

Vážený pane doktore, nechť Vám je lehký odpočinek v zemi chorvatské, kterou jste miloval jako svou i své rodiny živitelku, která se stala Vaším domovem, přestože jste nikdy nezapomněl na svou vlast a matičku Prahu. Čest Vaší památce!

Česká beseda Rijeka

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.