• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Valná hromada ČB Rijeka 2013

 

Řádná volební valná hromada České besedy Rijeka se konala dne 13. dubna 2013 od 17 hodin.

Po zvolení orgánů shromáždění a zprávě verifikační komise zasedání bylo zahájeno zprávou předsedkyně o činnosti minulého období, finanční zprávou, zprávou Dozorčího výboru a zprávami vedoucích skupin: pěvecké, divadelní a třech tanečních skupin, dále zprávou o webových stránkách a zprávou vydavatelské rady. Také učitel češtiny modelem C podal zprávu o výuce. Obsah zpráv není zde zapotřebí uvádět, jelikož je veškerá činnost popsána v aktualitách a bulletinu Naše řeč na těchto stránkách. Všechny zprávy byly jednohlasně schváleny.

Následovalo rozřešení dosavadního vedení a volba nového výboru.

Za předsedkyni ČB Rijeka byla jednohlasně znovuzvolená Fanynka Husáková.

V diskuzi shromáždění pozdravil a popřál další úspěchy a účinnou spolupráci předseda místního výboru městské čtvrti Pehlin, ve které se rijecký Český dům nalézá, pan Ivan Bogdanić. Jiří Bahník jako představitel Svazu Čechů a předseda záhřebské besedy popřál zdar a přenesl pozdravy od vedení Svazu a krajanů z ČB Záhřeb.

Byly vyslechnuty a schváleny plány na budoucí období a finanční plán. Entuziazmus, chuť k práci, činnosti a spolupráci s ostatními besedami i místními sdruženími, jakož i s přáteli v České republice je obdivuhodná, avšak vše záleží na finančních prostředcích, které se zase budou muset z větší části věnovat dostavbě Českého domu TGM.

V kulturním programu vystoupila pěvecká skupina Nostalgie, tanečníci skupiny manželských párů a divadelníci s hrou Jana Nerudy Stará hra.

Na konstituční schůzi, která se konala dne 16. dubna, za předsedkyni dozorčího výboru byla zvolená Darinka Mildová, za místopředsedkyni Snježana Husáková a Snježana Hercegová, tajemnicí je i nadále Dušanka Melicharová, pokladní Tamara Macakanjová a členské příspěvky bude vybírat Zdenka Valenčićová.

Vedoucí skupin: pěvecká skupina Nostalgie – dirigent Tony Řehák, organizační vedoucí Marie Dmejchalová, divadelní skupinu vede Fanynka Husáková, tři taneční folklorní skupiny má na starosti Sněžka Husáková, taneční skupinu moderních tanců Vladimíra Marinkovićová, vydavatelsko-informační redaktorkou je Sněžka Hercegová a o webové stránky se stará Jasna Hercegová.

Do funkce hospodářů, (je to velice zodpovědná funkce vzhledem k našemu pozoruhodnému majetku – českému domu) byli poprvé oficiálně jmenováni hned tři členové: Čáslav Hovan, Marinko Valenčić a Josef Růžička.

O kroje se bude určitě úspěšně a ke spokojenosti všech jako doposud starat Marie Dmejchalová. V kuchyni budou i nadále hospodařit Drahuška Munićová, Růža Marićová a Anna Radojová, která mimo jiné byla povýšena i na besední švadlenu.

Delegáti na valnou hromadu Svazu jsou Fanynka Husáková, Sněžka Hercegová a Josef Růžička, jejich zástupci jsou Kristýna Palačinovićová, Růža Marićová a Anna Radojová.


Do správního výboru byli zvoleni: Fanynka Husáková - funkce předsedkyně, Zdenka Blažková, Marie Dmejchalová, Jana Gašparovská, Snježana Hercegová, Čáslav Hovan, Snježana Husáková, Tamara Macakanjová, Růža Marićová, Drahuška Munićová, Kristina Palačinovićová, Anna Radojová, Antun Řehák, Dobrila Řeháková, Jozef Růžička, Mája Růžičková, Dušanka Selicharová, Veronika Tomšićová a Marinko Valenčić.

Dozorčí výbor: Darinka Mildová, Mirjana Dvorná, Jana Radovićová

S. Hercegová

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.