• OVLAŠTENI ZASTUPNIK za Hrvatsku i Sloveniju
  • BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad

Rječnik češko-hrvatskih homonima

 

Prof. Zdenko Križan

Prilog poznavanju razlika između češkog i hrvatskog jezika
– Rječnik češko-hrvatskih homonima –

Uvodne napomene

prof. dr. Zdenko KrižanDogađa se da u razgovoru Čeha s Hrvatom do nesporazuma dovode riječi koje u ova dva jezika glase jednako, ali imaju različito značenje. Zato smatram korisnim takve riječi – češko-hrvatske homonime – svrstati u tablice i navesti što znače u češkom, a što u hrvatskom jeziku. Vidi Primjere I.

Riječi o kojima se radi u ovim tablicama često se u češkom i hrvatskom jeziku izgovaraju različito. U češkom je naglasak uvijek na prvom slogu, a u hrvatskom to nije tako. Nadalje, u jednom se jeziku pojedini samoglasnici izgovaraju dugo, u drugom kratko; npr. riječ čislo se u hrvatskom jeziku izgovara kratko, a u češkom ima dugo í – číslo. U češkom se pismu dužina samoglasnika označava znakom ´ (crticom) ili ° (kružićem), dok se u hrvatskom dužina ne označava.

Ne bi bilo ispravno u rječnik uvrstiti samo riječi koje se u oba jezika pišu sasvim jednako. Kad bi se tako učinilo, broj riječi bio bi veoma smanjen i nedostajale bi mnoge koje u razgovoru mogu biti razlog nesporazumu.

Širi pristup uvrštavanju riječi ima nekoliko prednosti. Nekoje se riječi doduše ne pišu sasvim jednako, ali se u govoru jedva može primijetiti neka razlika; vidi Primjere II. U hrvatskom jeziku ne postoje suglasnici ď, ť, ř i ch, a u češkom opet ne postoje ć, dž, đ i lj. Sigurno bi bila velika pogreška izostaviti riječi u kojima se nalaze ta slova; vidi Primjere III. U češkom se jeziku razlikuje meki i tvrdi i (i i y), dok je u hrvatskom samo jedno i; vidi Primjere IV.

Kada se dvije riječi razlikuju samo time što je na istom mjestu u jednoj meki i, a u drugoj tvrdi y, ova druga je uvrštena neposredno ispod prve bez obzira na to, što bi po abecednom redu između njih spadale još neke riječi, npr.ne: bít, bořit, buk, býtnego: bít, být, bořit, buk.

Češka riječ Značenje u hrvatskom jeziku Hrvatska riječ Značenje u češkom jeziku
PRIMJERI I.
čárka crtica; zarez čarka srážka, hádka
popravit smaknuti, pogubiti popraviti opravit, spravit
sklad skladište sklad soulad, shoda
úrok kamata urok uřknutí, uhranutí
zrak vid zrak vzduch
PRIMJERI II.
jistý siguran, stanovit
isti týž; stejný
pověstný ozloglašen; vrlo poznat povijesni dějinný, historický
roztavit rastaliti
rastaviti
rozpojit, rozebrat
síň dvorana
sin
syn
užitek
korist, probitak
užitak
požitek, rozkoš
zájem
interes, zanimanje
zajam
půjčka
PRIMJERI III.
měď bakar
mjed
mosaz
peruť krilo u ptice
perut
lupy
zápověď zabrana
zapovijed
příkaz, rozkaz
řečník
govornik
rječnik
slovník
příchod
dolazak
prihod
příjem, důchod
chránit
braniti, štititi
hraniti
živit, krmit
vůči
prema, proti
vući
táhnout, vléci
luštit
odgonetati zagonetke, rješavati ljuštiti
loupat, oškrabovat
PRIMJERI IV.
divit se
čuditi se
diviti se
obdivovat (koho, co)
dýka
bodež dika
čest, chlouba

Donatori

Jednota Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Vlada RH Vláda ČR
TOP

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.