• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Dějiny českých zemí

 

Dohoda husitů s basilejským koncilem a Zikmundem Lucemburským

V minulém čísle jsme si připomněli porážku husitů v bitvě u Lipan koncem května r. 1434. Porážka radikálů otevřela cestu k dohodě mezi husity, basilejským koncilem a Zikmundem Lucemburským. Text dohody obsahoval úmluvy, zvané kompaktáta, slavnostně vyhlášené v Jihlavě dne 5.7. 1436. Kompaktáta v podstatě znamenala omezené vítězství husitského programu. Dospělí obyvatelé Českého království a Moravského markrabství se mohli rozhodnout buď pro husitskou či katolickou konfesi.

Husitská církev byla chápána jako autonomní součást římské církve, avšak nikoli bez problémů, neboť papež, na rozdíl od koncilu, kompaktáta nikdy výslovně neuznal. Zikmund zasedl na český trůn, ale musel souhlasit se záborem pozemkového majetku církve, zastoupením měst a nižší šlechty na zemském sněmu a s vyloučením prelátů z tohoto orgánu. Husitská revoluce se tak roku 1436 uzavřela.

Soužití katolických panovníků s husity, tvořícími 70% obyvatel, však naráželo na překážky. Proto český zemský sněm zvolil 2. 3. 1458 králem Jiřího z Poděbrad, šlechtického vůdce husitské strany. Byl to výjimečný čin v českých dějinách, protože koruna spočinula na hlavě muže, jenž nepocházel z dynastického rodu a kterého téměř celá Evropa pokládala za kacíře.

Jiří z Poděbrad se snažil být dobrým panovníkem "dvojího lidu"(tj. husitů a katolíků) a vylepšit svou pověst za hranicemi. Součástí této snahy byl i roku 1464 navržený projekt mírové unie evropských panovníků, připomínající řadou rysů principy pozdější Organizace spojených národů. Evropští vládci jej však odmítli, takže Jiří zůstal osamocen v době, kdy papež prohlásil kompaktáta za neplatná a vyzval křesťany k nové válce s husity. Podpory papeže využili čeští katolíci i uherský král Matyáš Korvín, jenž po tři roky (1468-1471) bojoval proti Jiřímu se střídavými úspěchy.

Lužické, slezské, moravské a české katolické stavy sice zvolily Matyáše roku 1469 v Olomouci českým panovníkem, ale po Jiřího smrti (22.3.1471) respektovali stoupenci "husitského krále" jeho přání a vstavili korunu na hlavu polskému princi Vladislavu Jagellonskému.

Dvojvládí v zemích Koruny české definitivně ukončila smrt Matyáše Korvína roku 1490. Vladislav spojil celé soustátí pod svým žezlem a navíc se stal i uherským králem. V roce 1485 uznaly na sněmu v Kutné Hoře české katolické stavy kompaktáta jako základní zemský zákon a uzavřely s husity náboženský mír, prodloužený posléze na "věčné časy".

Marcela Čovićová

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.