• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Valná hromada České besedy Rijeka

 

Řádná, nevolební valná hromada České besedyRijeka se konala dne 19. března od 18 hodin zapřítomnosti sedmdesátky členů spolku i hostů.Svou přítomností nás potěšila předsedkyně SvazuČechů v RCH Libuše Stráníková a ředitelka aredaktorka Jednoty Lidije Dujmenovićová, jakož ipřítomnost dalších pěti novinářů a zaměstnanců Jednoty.

Valná hromada České besedy RijekaValné shromáždění zahájila pozdravypředsedkyně Husáková a dále valnou hromadu vedla Dobrila Řeháková a členové pracovníhopředsednictva Josip Munić a Josef Růžička. Bylo schváleno pořadí jednání a zvolena verifikační komise,která konstatovala, že jednání bude plnoprávné, jelikož je přítomných členů dostatečný počet.

Následovala zpráva předsedkyně o činnosti minulého období, finanční zprávy, zpráva dozorčího výboru a vedoucích všech kulturních složek, učitele českého jazyka a kultury, redaktorky zpravodaje a webmastera: Tonyho Řeháka, Sněžky Husákové, Fanynky Husákové, Mirjany Dvorné, Krešimíra Špralji, Sněžky Hercegové a Jasny Hercegové. Obsahy zpráv jsou čtenářům našeho zpravodaje známé, protože o všech aktivitách jsme pravidelně v Naší řeči informovali.

Lze konstatovat, že činnost byla po všech stránkách úspěšná a činorodá a probíhala podle plánů, pravidel a stanov spolku i Svazu Čechů. Byly získány všechny doklady a povolení pro zahájení provozu hostelu, jehož obsah práce se stále zvětšuje a brzy očekáváme i zisk. Stejně tak můžeme být spokojeni s rostoucí frekvencí pronajímání prostorů v Českém domě TGM. Během prosince 2013 byla spuštěna nová webová stránka ČB Rijeka. Zpravodaj Naše řeč vycházel pravidelně čtvrtročně a zkvalitnění spočívá v barevném tisku. Zpěváci pracovali během celého roku pravidelně a úspěšně vystupovali, stejně tak i divadelníci, dospělí tanečníci i taneční skupiny Ráček a LIW – jak mladší dětská, tak i starší dívčí skupina.

Valná hromada České besedy RijekaPřítomní schválili finanční plán a bohatý plán činnosti na příští období.

Předsedkyně Svazu L. Stráníková blahopřála k úspěšné činnosti, poradila získat bývalé i nové členy a pochválila průběh výuky českého jazyka. Slíbila, že Svaz vždy podá nápomocnou ruku, ale podotkla, nemá černý fond. Peníze, které pro menšinovou kulturní činnost dostává od Rady pro menšiny nebo ty, které z České republiky přicházejí na obnovu a úpravu českých domů, rozděluje podle pravidel a spravedlivě. Konstatovala, že rijecká beseda se dobře zorientovala i v hospodářské činnosti a pozvala členy na svazové celomenšinové manifestace: Dožínky, Naše jaro, divadelní přehlídku... Nová redaktorka a ředitelka Jednoty L. Dujmenovićová řekla, že se v Rijece cítí dobře a že ráda do Rijeky přichází. Podotkla, že s rijeckou besedou má Jednota výbornouspolupráci a poděkovala i zakritické postřehy, které jsouužitečné a z kterých se lze poučit. Přinesla i dárek – knížky vydané Jednotou.

Fanynka Husáková se zamyslela nad větším počtem členů v minulých letech a položila si otázku, kde ti lidé jsou a proč o činnost v besedě ztratili zájem. Zdenko Bahník ve své diskuzi zdůraznil, že hlavní zárukou úspěchu a zájmu lidí o spolek je nestydět se za svůj český původ. Sněžka Hercegová připomněla smysl existence České besedy Rijeka, který byl cílem budoucí činnosti při zakládání besedy před dvaceti lety. Vytčené hodnoty: kamarádství a přátelství, návštěvy jiných besed a české pravlasti, zpěv českých písniček, čtení českých knih, výuka českého jazyka, tanec českých tanců a další tehdy přilákaly lidi do besedy.

Po jednací části následoval program, ve kterém vystoupily nejmladší tanečnice skupiny Ráček, dívčí skupina Ráčku s českými tanci, vystoupili i dospělí tanečníci a pěvecká skupina Nostalgie. Při pohoštění si pak krajané ještě povykládali se svými hosty a pobavili se.

S. Hercegová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.