• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Péče o český jazyk

 

Česká beseda Rijeka již od založení věnuje pozornost zachování a zdokonalování českého jazyka. Zpravodaj Naše řeč, který má od roku 2000 lektora – odborníka z ČR (Petr Trunec, Jana Filipenská a Zdena Steckerová) takřka nepřetržitě uveřejňuje rubriky nebo články o českém jazyce.

V Naší řeči se uveřejňoval i jedinečný a jeden ze dvou doposud existujících slovník chorvatsko-českých homonym prof. Zdenka Križana pod názvem Příspěvek znalostí rozdílů mezi češtinou a chorvatštinou, což je neocenitelným přínosem v péči o naši češtinu. Tento slovník je stále dostupný i na našich webových stránkách.

O český jazyk se pečuje i při nacvičování divadel a loutkových divadel, rovněž i při zpěvu.

Od začátku se pořádaly kurzy českého jazyka pro začátečníky (pro děti i dospělé), ale i pro pokročilé. Tyto kurzy vedla Sněžana Hercegová, kurz pro pokročilé vedla v roce 2002 Jana Filipenská. Od školního roku 2009/2010 se v rijecké základní škole Podmurvice vyučuje český jazyk a kultura tři hodiny týdně podle modelu C.

Téměř celou dobu v Naší řeči vycházejí přílohy o jazyce, mluvnici a cvičení, kterými si lze opakovat nebo se i naučit správně česky psát. Přílohy o jazyce, pravopise a mluvnici psaly Sněžka Hercegová, Blanka Hrgetićová, Věra Srićová a nejpozoruhodnější jsou přílohy Z české mluvnice Marcely Čovićovové, které vychází v současné době.

Velice oblíbenou byla rubrika Valá-nevalá, ve které autorky (Steckerová, Hercegová a Valenčićová) zajímavým a přijatelným způsobem, s velmi podařenými a duchaplnými ilustracemi upozorňovaly a vysvětlovaly chyby, které se vyskytují v "naší češtině" a které sebou přináší neoblomná asimilace a kroatizace a na nedorozumění, které z používání nově vzniklých slov v "naší češtině" mohou nastat.

Podobná pozoruhodná a oblíbená rubrika se s pozoruhodnými ilustracemi uveřejňuje v současné době pod názvem Pojďme si zadaruvařit, jejíž autory jsou Z. Steckerová, S. Hercegová a B. Valenta.

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.