• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Česko nebo Čečensko? Problémy s názvem České republiky

 

Víte, že pro ČR byl navržen i název Morče?

Je Česko islámskou republikou a její první prezident se jmenoval Džohar Havel? Soudě podle jednoho bývalého člena CIA by odpověď měla znít - ano. Útočník maratonu v Bostonu byl identifikován jako Čečen, uvedený agent si spletl Česko a Čečensko. Takže evropský stát s největším počtem ateistů byl označen islámskou republikou a o teroristovi Džoharu Carnajevovi autor prohlásil, že dostal jméno podle prvního českého prezidenta, namísto podle zesnulého čečenského vůdce Džohara Dudajeva.

Podobné záměny Česka a Čečenska se vyskytovaly v USA zvláště na sociálních sítích, kde se objevovaly i výzvy k bombardování Prahy. Oficiálně musel reagovat český velvyslanec ve Washingtonu Petr Gandalovič a vysvětlovat skutečnost, že se Česko nachází ve střední Evropě a Čečensko je částí Ruské federace. Češi "viníka" našli i ve vlastních řadách. Obvinili své krajany v USA, kteří prý svou vlast anglicky nenazývají Czech Republic ale Czechia, což je velmi podobné názvu Chechnya.
A tak se znovu aktualizoval problém jména českého státu, který trvá už od vyhlášení jeho samostatnosti v roce 1993 a to nejen v cizích jazycích, ale i v češtině.

Zdá se to být divné, ale Češi nemají jednoznačné stanovisko, jak by měl jedním slovem znít zeměpisný název jejich státu, který se oficiálně jmenuje Česká republika. Kromě státu, který se chorvatsky jmenuje Češka, existuje i historická země stejného jména. Její jméno v češtině zní Čechy a v jiných jazycích je odvozeno od latinského názvu Bohemia, který pochází od jména keltského kmene Boji – anglicky Bohemia, německy Böhmen, francouzsky Bohéme, italsky Boemia. Další dvě historické země jsou Morava a Slezsko a vznikem samostatné České republiky se vyskytla otázka, jak zní jednoslovný název pro území Čech, Moravy a Slezska.

České ministerstvo zahraničních věcí a čeští geografové doporučili neoficiální název země Česko. Jako anglický název byla doporučena Czechia, německy Tschechien, francouzsky Tchequie, španělsky Chequia. Mnoho Čechů však název Česko zažilo jako násilí nad jazykem a barbarství. Termín Čechy nikdy nezahrnoval oblasti Moravy a Slezska, ačkoliv pokusů o to bylo dost. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že hranice českých historických zemí, na rozdíl od chorvatských, se nezměnily od středověku. Češi vždy přesně rozlišovali, co jsou Čechy, co Morava a co Slezsko. Zatímco Záhřeb byl kdysi hlavním městem Slavonie, Praha nikdy nebyla moravskou metropolí. Důvodem, proč neexistoval společný jednoslovný název pro tyto tři země, pro které se používal název České země nebo Země koruny české je to, že do roku 1993 netvořily nezávislý celek. Už od středověku byly formálně součástí Svaté říše římské, potom Habsburské monarchie a od roku 1918 Československa, které Češi přijali jako svůj stát a ztotožňovali se s jeho jménem. Když v roce 1969 byl stát federalizací rozdělen na Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku, vznikla nutnost výběru názvu pro českou polovinu země. O to více, protože Slováci pro svoji vlast už po staletí používali název Slovensko.

Po roce 1993 je v české veřejnosti nejvíce používán politický název země Česká republika nebo zkráceně ČR. Pražská média se snažila použít název Čechy pro celou zemi, což vzbudilo nesouhlas na Moravě. V roce 1998 bylo v Brně založeno sdružení, které mělo za cíl propagovat název Česko. Od roku 1998 se název Česko používá ve větší míře, a to zejména v médiích a jménech podniků. Mezi odpůrci názvu Česko byl první český prezident Václav Havel, který řekl, že, když toto pojmenování slyší, má pocit, že po něm lezou slimáci. "Nevylučuji ale, že se třeba to slovo opravdu ujme, ale mohu vám slíbit, že budu poslední, kdo ho začne užívat," řekl Havel v roce 1993.

Čeští sportovci i dnes na svých dresech mají politický název státu, někdy v angličtině pouze Czech, což vytváří dojem, že anglický název České republiky zní Czech, nikoli Czechia. I v jiných jazycích se běžně používá termín Česká republika, dokonce i v chorvatštině, kde to není nutné. Výjimkou jsou oficiální doklady a v případě, kdy se chce zdůraznit rozdíl mezi Čechy jako zemí a Českem jako státem. Obojí je v chorvatštině vyjádřeno názvem Češka.

Pro kratší název České republiky bylo několik dalších a zajímavých návrhů. Jedním z nich byl název Čechie, který pochází z doby národního obrození, jméno podobné jménu Slávie. Čechie je též jméno sochy ženy u kašny v podnoží rampy pražského Národního muzea, která představuje ztělesnění Čech a dnes stejné jméno nese též jeden hotel v Praze i několik sportovních klubů. Jméno Čechie se však týká pouze Čech a proto vznikly nové návrhy – Českomoravsko, Českozemsko, Čechrava, Čemsko, a zejména vtipné byly návrhy Morče, Slezmorče, Havlostan, Vaclavia, Smetania, Vltavia, Pilsnerland a Budvarostan. Kdyby některé z těchto názvu byly skutečně přijaty, nenastala by záměna Čechů a Čečenů a Čechům by se nepřipisovalo islámství. Avšak přijetí některého z navržených názvů by se vzpíralo zásadám českého jazyka a českého historického dědictví. Jisté je také to, že ani jeden z názvů by nebyl veřejností přijat a Češi by i nadále byli snad jediným národem, který má pochybnosti o tom, jak nazývat svoji zem.

Marijan Lipovac

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.