• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Z minulosti naší krajanské komunity:

 

K 90. výročí prvních daruvarských dožínek

Za dávných časů se lidé radovali zkaždého úrodného roku, který byl zárukou, že do příští úrody nebude hlad a vzimě nebude trpět nedostatkem krmiva ani dobytek a drůbež. Není proto divu, že se úrodný rok vždy nějakým slavnostním způsobem všude připomínal. Například přistěhované české rodiny na daruvarském území každoročně skromně oslavily ukončení žní. Lidé se spokojili s upletením věnce z pšenice, který si často pověsili u vchodu do obytného stavení. Veřejné oslavy nepořádali, až vpozdější době slavili posvícení.

První dožínky v DaruvaruK prvním dožínkám v roce 1925 v Daruvaru došlo spíše náhodou. Zásluhu na tom má daruvarský ochotnický kroužek, který pracoval při daruvarské Besedě. Bylo to období, kdy se po ukončení první světové války začaly na vesnicích zakládat české besedy a vroce 1921 byl založen Československý svaz.

Daruvarští beseďáci se dlouho zamýšleli nad tím, jaký by se měl zvolit program, který by zajišťoval dobrou spolupráci okolních besed. Náboženskou stránku vyloučili, protože zde nežily jen české katolické rodiny. Rovněž „vesnické svátky" oslavovala každá osada po svém (václavské, havlovské, martinské…). České rodiny se přistěhovaly zrůzných částí Čech nebo Moravy a každá znich důsledně dodržovala zvyky kraje, zekterého se přistěhovala.

Možnost společně oslavit ukončení vinobraní se také vyloučila a to zdůvodu, že se mnohé rodiny vinařením nezabývaly. Vedení daruvarského ochotnického kroužku nakonec zvážilo nejvhodnější možnost společných oslav vdobě ukončení žní.

První naplánované dožínky v září roku 1924 sepro neúrodný rok nekonaly. Uskutečnily se až vroce příštím a to 9. srpna 1925. Toho dne se vDaruvaru sešla mládež a také část školních dětí zDaruvaru, Horního Daruvaru, Končenic, Lipovce, Pakrace, Prekopakry, Hercegovce a Tomašice. Noviny vyzvaly krajany kúčasti na dožínkách a to pokud možno vlidových krojích.

Scénář pro hladký průběh dožínkových oslav si domácí organizátoři za pomoci odborníků zČSR vypracovali sami. Dožínky měly představovat slavnostní ukončení žní. Průvod zrozcestí vDolním Daruvaru se vydal ve 14 hodin směrem ke středu města. Koňská jízda byla včele průvodu a za nimi následovaly ozdobené vozy s účinkujícími vlidových krojích. Část účastníků také za doprovodu hudby pochodovala a zpívala.

Po průvodu následovala divadelní scéna a dá se říci, že se tak celá manifestace podobala slavnostnímu divadlu zaměřenému k ukončení žní. V divadelní scéně byl na jevišti jeden herec (stařec), ke kterému si přišla mládež vkrojích popovídat. Starý muž vyprávěl, jak vypadaly žně kdysi, jak pánům sloužili drábi, kteří je tloukli korabáčkem, aby ještě více pracovali a odpovídal na dotazy. Po divadelní scéně se střídaly písně a tance, které tam předvedly hostující spolky.

První dožínky vDaruvaru měly něco příznačného. Byla to nehezká lidová hra, nazvaná „Stíhání kohouta", která se hrála po ukončení hlavního dožínkového programu. Pointa této hry byla vtom, že byl živý kohout zakopán do země a vyčnívala mu jen hlava. Zurčité vzdálenosti měli střelci se zavázanýma očima kohouta zabít. Komu se to podařilo, stal se vítězem. V pozdější době místo střílení musel účastník tyčí dlouhou asi 5 metrů do stejné vzdálenosti tlouci o zem a snažit se kohouta zabít. Zpísemných záznamů je patrno, že mnozí kohouti měli štěstí a tuto nehezkou hru přežili. Tuto „zábavu" údajně přinesl v18. století nějaký cestovatel, takže se nepřisuzovala Čechům. Ti přicházeli na území mnohem později.

Ve večerních hodinách oslava pokračovala veselicí, tombolou a také se nabízel zvěřinec, muzeum a jiné atrakce. Bylo i dostatek masa, vína a piva. První dožínky ukončil ohňostroj. Po dožínkách nikdo neočekával, že se tradice dožínek zachová a že se stane největší manifestací Čechů v Chorvatsku.

V. Herout

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.