• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Pobavení s češtinou - Pojďme si zadaruvařit

 

Vážení čtenáři,
po stopách velmi dobře přijaté a oblíbené rubriky Vala-nevala, uvádíme novou, podobnou rubriku, kterou jsme nazvali: Pojďme si zadaruvařit. Tento název jsme nevolili z popudu něco zneuctít, někoho urážet nebo se mu za jeho češtinu vysmívat. Právě naopak. Považujeme tu "naši češtinu" za specifikum české menšiny v Chorvatsku, ba za vzácnost a poklad, který je třeba zaznamenat. Zároveň si dovolíme navrhovat, která slova, místo těch "našich", bychom neměli používat, chceme-li, aby nám rozuměli rodilí Češi, mluvící jazykem, který neovlivnila chorvatština nebo diferenciace životního prostoru, ve kterém se používá.

Autoři

Připomeňme si, kdy v češtině užijeme slova: prát a mýt?

V chorvatštině se užití výrazů někdy od češtiny liší, proto v krajanské mluvě někdy dochází k nesprávnému použití.

Kupř. chorvatsky řekneme prati posuđe, prati pod, prati ruke, ... kdežto v češtině se nádobí myje, nikoliv pere. Stejně tak si nepereme oči – jen se podívejte, jak praní očí viděla naše ilustrátorka Vedrana.

Prát si oči
Prát si oči

Sloveso prát se v češtině vyskytuje nejčastěji ve významu vodou (či jinou kapalinou) předměty čistit, nebo ve významu bít (tlouct). Tento význam - prát = bít má kořeny ve staroslověnštině a vychází ze starého způsobu praní, kdy se do prádla ve vodě bušilo plácačkami.

Takže souhlasíme, že prádlo prát je nejjednodušší v automatické pračce.

Avšak nelze si prát oči, vlasy, ruce, tělo, nádobí, podlahu… to si myjeme nebo umýváme.

Mýt si oči
Mýt si oči

Ale pozor! Zuby si nemyjeme ani nepereme, zuby si čistíme.

Perou se ale také děti, opilci, rváči... když se bijí neboli rvou.

Některá ze souvisejících slov se slovesem prát jsou také: doprat, oprat, přeprat, seprat, vyprat, zaprat, praní, pračka, prádlo...

Se slovem mýt jsou příbuzná i tato slova: umyvadlo, umýt, mydlit, namydlit, mýdlo, mydlinky, myčka, omýt, vymýt, smýt, pomyje - (odpad po umývání nádobí), mycí, umyvárna, omyvatelné, mydlář, mýval - (medvídek).

Pozor! Když píšete, nezapomeňte mít na zřeteli rozlišný význam slov mít (vlastnit) a mýt (vodou čistit) a slov od nich odvozených!

Z. Steckerová a S. Hercegová, ilustrace V. Valenčićová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.