• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Praha a její minulost:

 

Klementinum

Na Starém Městě pražském, nedaleko Betlémské kaple, se nachází Křižovnické náměstí. Je malé a ze tří stran obklopené stavbami: na severu barokním křižovnickým kostelem sv. Františka, na východě barokním kostelem sv. Salvátora, který náležel k bývalé jezuitské koleji Klementinu a na jihu barokním palácem Colloredo-Mansfeldským. Na západní straně vybíhá Křižovnické náměstí pod klenbu gotické Mostecké věže a pak na Karlův most.

KlementinumKlementinum, kdysi silná bašta jezuitského řádu dnes slouží jako významná kulturní instituce s úzkým vztahem ke Karlově univerzitě. V Klementinu se usadily dvě knihovny s milióny svazků knih: Státní technická knihovna a Státní knihovna ČSR, zahrnující knihovny Národní, Slovanskou a tu největší z nich, Univerzitní, s oddělením vzácných rukopisů.

Jezuité začali Klementinum stavět roku 1556, když přišli do Prahy. Kromě své rezidence postavili kolej pro bohaté studenty, ale i pro chudé žáčky, kterým poskytovali zdarma nejen studium, ale i bydlení. V Klementinu si také zařídili tiskárnu a divadlo. Na výstavbě této církevní instituce se podíleli četní stavitelé. Nejvýznamnější z nich byli Carlo Luragho, Francesco Caratti, Dominico Orsi a František Maxmilián Kaňka.

Všeobecná studovna
Všeobecná studovna

Když jezuité v 18. století odešli z Prahy a opustili Klementinum, počaly se do Klementina svážet knihovny ze zrušených řádových kolejí i klášterů. První zde našla svůj domov nesmírně cenná univerzitní knihovna z Karolina, které se jezuité zmocnili hned po bitvě na Bílé hoře, a pak přibyla i univerzitní knihovna novější, znovu s péčí nashromážděná v Karolinu po roce 1637. Tyto knižní fondy se staly základem dnešní Univerzitní knihovny, čítající přes dva milióny svazků knih, asi tisíc dvě stě papyrusových svitků, šest tisíc středověkých rukopisů a přes tři tisíce prvotisků (tzv. inkunábulí, to je knih vytištěných do roku 1500).

Rukopisné knihy se skrývají v nedobytných trezorech a jsou ošetřovány jako nejdražší poklad. Tady odpočívá Kodex vyšehradskýz roku 1085, na nějž přísahali při korunovaci čeští králové, obrazová biblezvaná Velislavova z 1. poloviny 14. století, Knížky šestery Tomáše Štítného, spisy Husovy, Viklefovy.....

Prostředí, v němž studenti a čtenáři čtou, je víc než pěkné. Jako jedna z čítáren, čtenářům slouží i překrásný bývalý refektář (jídelna) z druhé poloviny 17. století.

Marcela Čovićová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.