• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Ke způsobu rozdělování finančních prostředků rady pro národnostní menšiny

 

Kdo a proč žádá o přerozdělení

Vážená redakce Jednoty, milí čtenáři,
k článku na str. 5 v Jednotě č. 18, pod názvem Kdo povede Svaz Čechů v Chorvatsku, bych měla připomínku, spíše vysvětlení. Vztahuje se k větě:

Menšinovým spolkům přispívá (Rada pro národnostní menšiny, pozn. aut.) na kulturní akce (ch. manifestace) a na kulturní amatérismus, v letošním roce už ale nefinancuje výročí spolků ani spolkové zpravodaje. Chtěla bych vysvětlit čtenářům Jednoty i Naší řeči, pokud jde o financování besedních zpravodajů – a byly financovány symbolickým obnosem jen dva, záhřebský a rijecký, že financování nezrušila Rada, ale bylo zrušeno požadavkem Svazu. Tak to bylo vysvětleno i na schůzi předsednictva, o kterém článek informuje. Tam bylo na otázku, proč neplatí to, co je otištěno v Národních novinách hezky česky odpovězeno: Ano, Národní noviny sdělují, že za informování Rada uhradí 15 000 kuna, ale my jsme hledali premanjenu. To znamená, že "my" jsme žádali o konverzi, o přerozdělení, o to, aby se prostředky určené pro informování nasměrovaly jinam. "My" znamená vedení Svazu, ne předsednictvo.

Ještě bych chtěla doplnit větu: Členky Svazu, spolky a instituce jsou požádány, aby do 20. května zaslaly písemně své návrhy. Členům předsednictva bylo slíbeno také to, že volební komise seznámí členky se svými návrhy do 1. června, aby delegáti před odjezdem na valnou hromadu Svazu mohli s členstvem svých spolků prodiskutovat návrhy na kandidáty funkce předsedy Svazu.

Sněžka Hercegová

Odpověď redakce

Financování informačních prostředků omezila Rada

Na schůzi předsednictva Svazu Čechů 25. dubna se jednalo pouze o financování české menšiny prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny RCH, ne o financování všech menšin. Bylo zřejmě třeba vysvětlit, že Rada v rámci nových finančních poměrů, kdy požadavky menšin stále rostou a získávání finančních prostředků je stále problematičtější, všem menšinám omezila příspěvek na informování.

Od letošního roku tak financuje jen jedno vydavatelství a jeden informační prostředek. Pokud jde o českou menšinu, Rada se rozhodla financovat její informování a vydavatelství pouze prostřednictvím týdeníku Jednota Novinově vydavatelské instituce Jednota.

K tomuto omezení nedošlo na žádost Svazu Čechů a týká se všech menšin. Rada si dokonce vyžádala revizi všech výdajů na informování sedmi menšinových informačních novin, které bude provádět přímo vláda. Jednota mezi nimi není.

Je fakt, že na webových stránkách Rady je v dokumentu "Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u državnom proračunu RCH..." uvedeno i financování zpravodaje Naše řeč (záhřebské Spolkové zprávy jsou vynechány), kdežto některé skupiny a akce některých Besed uvedeny nejsou (Mezurač – hudební skupiny, Brestov – 2 folklorní skupiny, Garešnice – hudební, Holubňák – folklorní, dále Dny české kultury v Sisku a Garešnici). To je důvod, proč Svaz žádal o opravu. Poslanec V. Bílek nám sdělil, že jde o chyby, které se staly nedopatřením administrativní služby a Rada o tom bude jednat na své příští schůzi. Vzhledem k tomu, že jde o dokument, zveřejněný prostřednictvím Národních novin, jediný způsob, jak se tato chyba může napravit, je schválení přerozdělení (ch. prenamjena) a uveřejnění v Národních novinách (Narodne novine). Jak nám sdělila předsedkyně Svazu Lenka Janotová, v žádném případě však nejde o vůli nebo o intervenci Svazu Čechů, aby se z financování vynechaly besední zpravodaje Naše řeč a Spolkové zprávy.

L. Stráníková
Jednota č. 21 od 25.5.2013.


Děkujeme redakci Jednoty za odpověď, která nám vlastně potvrdila to, co redaktorka Hercegová v reakci napsala: Rada pro menšiny financování Naší řeči nejdříve schválila, což uveřejnila v Národních novinách. V návrhu Svazu k rozdělení financí mezi besedy není financování Naší řeči uvedeno a je zdůvodněno, že po požadavku Svazu o přerozdělení, Naše řeč již financovaná nebude. Připusťme tedy, že se to nestalo na požadavek Svazu.

Redakce Naší řeči

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.