• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Valná hromada ČB Rijeka

 

Řádná volební valná hromada České besedy Rijeka se konala v sobotu 14. března 2015 v Českém domě TGM.

Valná hromada ČB RijekaPo zvolení pracovního předsednictva a verifikační komise byl schválen navrhnutý jednací řád a minutou ticha přítomní projevili úctu členům besedy, kteří zemřeli v minulém roce. Následovala zpráva verifikační komise – přítomen byl dostatečný počet členů, aby shromáždění mohlo právoplatně rozhodovat. Byly předneseny zprávy o činnosti v minulém období, finanční zpráva, zpráva dozorčího výboru, zprávy o činnosti pěveckých a tanečních skupin, zpráva redaktora besedního zpravodaje Naše řeč, webmastera webové stránky a zpráva o výuce českého jazyka a kultury podle modelu C. Následovala diskuse a poté byly všechny zprávy jednohlasně schváleny a dočasně byla odvolána z funkce předsedkyně, výkonný a dozorčí výbor. Následovaly volby.

Předsedkyní ČB Rijeka na příští dvouleté období byla jednohlasně zvolena Fanynka Husáková. Byli rovněž zvoleni členové nového výkonného a dozorčího výboru. Následovaly gratulace a poděkování zvolené předsedkyně a předneseny plány práce v příštím období.

 Taneční skupina dospělých je bohatší o nový taneční pár
Taneční skupina dospělých je bohatší o nový taneční pár

Tajemnice Svazu Čechů v RCH Jarmila Kulhavá pozdravila shromáždění jménem Svazu a předsedkyně Stráníkové i sněmovního zástupce pro českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka. Pochválila činnost besedy v minulém období a spolupráci se Svazem a dojemnými slovy popřála zdar v další činnosti.

Za přítomnosti velkého počtu rijeckých krajanů a hostů před zasedací částí vystoupily všechny kulturní složky ČR Rijeka – mladší i dívčí taneční skupina Ráček, pěvecká skupina Nostalgie a taneční skupina dospělých. Následovala večeře a příjemné posezení.

Do výkonného výboru ČB Rijeka byli zvoleni: předsedkyně Fanynka Husáková, Zdenka Blažková, Marie Dmejchalová, Snježana Hercegová, Čáslav Hovan, Tamara Macakanjová, Růža Marićová, Vladimíra Marinkovićová, Darinka Mildová, Drahuška Munićová, Kristýna Palačinovićová, Ana Radojová, Antun Řehák, Dobrila Řeháková, Josef Růžička, Fráňo Sedláček, Veronika Tomšićová a Zdenka Valenčićová.
Dozorčí výbor: Mirjana Dvorná, Jana Radovićová a Marinko Valenčić.

Konstituční schůze Výkonného výboru

Po valné hromadě se dne 18. března konala konstituční schůze nově zvoleného Výkonného výboru ČB Rijeka, na které byly za místopředsedkyně zvoleny Snježana Husáková a Ana Radojová. Tajemnicí je Darinka Mildová, pokladní Tamara Macakanjová a pokladní pro členské příspěvky Zdenka Valenčićová.

Předsedkyně Dozorčího výboru je Mirjana Dvorná.

Pěveckou skupinu bude organizačně vést Marie Dmejchalová a odborně Tony Řehák. Taneční skupinu Ráček, mladší i starší skupinu vedou Snježana Husáková a Vladimíra Marinkovićová, která je zároveň vedoucí skupiny moderního tance LIW. Vedoucí taneční skupiny dospělých je Mirjana Dvorná. Redaktorkou zpravodaje Naše řeč je Snježana Hercegová, webmasterem webové stránky Jasna Hercegová.

O kroje a úbory se budou starat Marie Dmejchalová, Zdenka Valenčićová a Dobrila Řeháková, domácím mistrem - domovníkem je Čáslav Hovan a pomáhat mu budou Marinko Valenčić a Josef Růžička. Knihovnu má na starosti Jana Radovićová.

S. Hercegová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.