• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Sto let od smrti Ivana Zajce:

 

Chorvatský Verdi českého původu

V minulém roce si Češi připomínali mnohé své hudební velikány. Chorvaté zaznamenali sté výročí smrti svého proslulého skladatele Ivana Zajce, jednoho z největších osobností chorvatské kultury. Pro chorvatskou hudbu má Zajc asi takový význam, jaký má Verdi pro hudbu italskou. Je autorem více než 1200 děl, včetně 19 oper, mj. i opery Nikola Šubić Zrinjski, která je považována za chorvatskou národní operu. Závěrečná árie opery U boj, u boj... se zpívá také jako samostatná píseň a díky českým legionářům se stala populární dokonce i v Japonsku. Zajc složil 26 operet, které měly mezinárodní ohlas. Zasloužil se i jako organizátor hudebního života Chorvatsku, zejména pak v Záhřebu a v Rijece, v době formování moderního chorvatského národa.

Zajc byl původem z Čech, z Domašína, kde se v roce 1800 narodil jeho otec Johann Nepomuk Zajitz (nebo Zaytz von Zagicz), vojenský kapelník, kterého služba odvedla nejdříve do Bratislavy, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Annou Bodensteinerovou a potom do Rijeky, kde se manželům Zajitzovým 3. srpna roku 1832 narodil syn Ivan.

Ivan ZajcJohann Zajitz se jako kapelník zapojil do hudebního života Rijeky a se svými hudebníky vystupoval v divadelním orchestru. Tím bylo umožněno, aby se v Rijece hrála i veliká operní díla Verdiho a Rossiniho. Od roku 1836 do smrti 1854 Zajitz působil jako profesor hudební školy, kde učil hře na smyčcové nástroje a zpěv. Dále dirigoval na divadelních představeních a hrál na varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jako skladatel se především osvědčil vojenskými pochody a taneční hudbou. V takovém hudebním ovzduší vyrůstal jeho syn stejného jména, který v chorvatském prostředí začal používat chorvatskou verzi jména – Ivan Zajc.

Už v roce 1844 složil svou první skladbu - Ouverturaa vroce 1846 i operu, která však zůstala nedokončená, protože jeho spolužák Giovanni Vallea nedokončil libreto. Přestože mladý Zajc projevil veliký hudební talent, jeho otec nebyl nadšen tím, že se syn věnuje hudbě. Přál si, aby studoval právo a stal se advokátem. Nakonec však souhlasil a syna poslal do Milána na konzervatoř. V té době mladý Zajc už měl ve svém opusu 20 skladeb.

V Miláně studoval do roku 1855 a současně komponoval a za své skladby získával i ceny. Odmítl ale nabídku zůstat v Miláně jako druhý dirigent známého divadla Teatro alla Scala hlavně kvůli tomu, že o rok dříve zemřel jeho otec a brzy i matka. Vrátil se tedy do Rijeky a převzal otcovu službu.

Kromě výuky v hudební škole a dirigování vdivadle byl jeho úkolem kostelní sbor, opisování not pro divadlo a péče o osvětlení. V roce 1857 se Zajc oženil, jeho o sedm let mladší manželka Natalija Jesenková byla dcerou kupce slovinského původu. V Rijece se narodily i jejich děti – dcera Anka (1857) a syn Karmelo (1860). Ze zdravotních důvodů se I. Zajc v roce 1862 i s rodinou přestěhoval do Vídně, kde začal působit jako profesor v pěveckém a operním institutu spolku Polyhymnia a později začal komponovat i operety. První z nich Mannschaft an Bord (Chlapci na loď) měla premiéru roku 1863 a do konce jeho pobytu ve Vídni bylo sehráno ještě 11 operet ve sto čtyřiceti vystoupeních.

Na slávu, kterou Zajc získal ve Vídni, nezůstali lhostejní ani v Chorvatsku a v roce 1867 začalo jednání o tom, aby se Zajc angažoval v Záhřebu. V listopadu v roce 1869 byl jmenován ředitelem opery, kterou bylo nutno založit a také profesorem a ředitelem hudební učebny Hudebního ústavu. Začátkem roku 1870 se Zajc s rodinou přestěhoval do Záhřebu a publiku se představil 1. února jako dirigent svých dvou operet - Mjesečnica(Náměsíčnice) a Chlapci naloď. V říjnu byla premiéra jeho opery Mislav – jeho první opery s chorvatským textem a tím začala působit trvalá opera v Záhřebu. Zajc místní hudební scénu pozvedl na vyšší úroveň. Vrozvinutějších zemích byla opera symbolem lesku a moci měšťanských vrstev. VZáhřebu se však díky používání národního jazyka stala nejdříve prostředkem výchovy chorvatského publika pro hudbu vysoké umělecké úrovně. Během devatenáctiletého působení Ivana Zajce na postu ředitele záhřebské opery bylo provedeno kolem padesáti oper (mezi nimi i díla G. Verdiho, G. Rossiniho, W. A. Mozarta, G. Donizzetiho a zčeských oper Prodaná nevěsta roku 1873 a později také opery Viléma Blodka a Vojtěcha Hřímalého). Jeho velkou zásluhou je i to, že dával angažmá zpěvákům, kteří se později proslavili ve světě (jako byl Josip Kašman). Zároveň vdivadle pořádal koncerty zahraničních i domácích umělců jako byl kupříkladu Franjo Krežma, rodák českého původu z Osijeku, který jako „zázračné dítě" vystupoval vZáhřebu v roce 1876.

Se Zajcem jako zakladatelem záhřebské opery se datuje i příchod českých operních umělců na záhřebskou a potažmo chorvatskou operní scénu. Jelikož česká operní škola produkovala vysoce profesionální, všestranně vzdělané a výjimečně talentované hudebníky, měli čeští hudební umělci rozhodující vliv na formování záhřebského hudebního života. Opera Nikola Šubić Zrinjskiměla premiéru v roce 1876. Pět rolí vní hráli čeští herci: Josef Chlostík(Sulejman), Josef Kompit (Sokolović), Josef Kratochvíl (Alapić), Václav Anton (Levi) a Ludmila Danešová (Jelena).

Kromě oper (vedle Zrinjskeho a Mislava nejznámější je Ban Leget), a 26 operet, Zajc komponoval též oratorium Otče naš, kolem 50 kantát, 19 mší, 14 Ave Maria, 200 sborů (Glasna jasna, Putnik) a 170 sólových písní (Miruj, miruj, srce moje, Moja lađa, Vir, Lastavicom,Domovini i ljubavi, Djevojka i ruža). Ivan Zajc je rovněž autorem pravděpodobně prvního chorvatského baletu Naši leopoldovci u ratu i miru (Naši leopoldovci ve vojně a míru) z roku 1894.

Do důchodu odešel v roce 1908 a v roce 1912 se stal čestným členem Jihoslovanské (dnešní Chorvatské) akademie věd a umění. Už v roce 1880 se stal čestným občanem Záhřebu a v roce 1895 rytířem. Zemřel 16. prosince 1914 ve svém domě ve Vysoké ulici a byl pochován v arkádách hřbitova Mirogoj.

Marijan Lipovac, foto SH

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.