• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Slovník česko-chorvatských homonym

 

Prof. Zdenko Križan

Příspěvek ke znalosti rozdílů mezi českým a chorvatským jazykem
– Slovník česko-chorvatských homonym –

Úvodní poznámky

Stává se, že důvod k nedorozumění – když Čech mluví s Chorvatem – jsou slova, která v těchto dvou řečech znějí stejně, ale mají nestejný význam. Proto považuji za užitečné v tabulkách seřadit taková slova – česko-chorvatská homonyma – a uvést, co namenají v českém a co v chorvatském jazyce. Viz Příklady I.

Slova, o kterých je řeč v těchto tabulkách, se v českém a chorvatském jazyce vyslovují často různě. V češtině je přízvuk vždy na první slabice, a v chorvatštině tomu tak není. Dále, v jednom jazyce se jednotlivé samohlásky vyslovují dlouze, v druhém krátce; například slovo číslo má v češtině dlouhé í, v chorvatštině krátké. V češtině se délka samohlásky označuje znakem ´ (čárkou) nebo ° (kroužkem), zatímco se v chorvatštině délka neoznačuje.

Nebylo by správné do slovníku zařadit jen slova, která se v obou řečech píší úplně stejně. Kdyby se to tak učinilo, počet slov by byl velice snížen a chyběla by mnohá, která v rozhovoru mohou lehce způsobit nedorozumění.

Širší přístup ke vřazování slov je oprávněn z několika důvodů. Některá slova se sice nepíší úplně stejně, ale při vyslovování se sotva vnímá nějaký rozdíl. Viz Příklady II. V chorvatštině neexistují souhlásky ď, ť, ř a ch, a v češtině zase neexistují souhlásky ć, dž, đ a lj. Rozhodně by bylo velkou chybou vynechat slova ve kterých se nacházejí tato písmena. Viz Příklady III. V češtině se liší měkké a tvrdé i (i a y), kdežto v chorvatštině je jenom jedno i. Viz Příklady IV.

Když se dvě slova liší jen tím, že na stejném místě je v jednom měkké i a v druhém tvrdé y, toto druhé slovo je zařazeno bezprostředně pod prvním, bez ohledu na to, že by dle abecedního pořadí mezi ně patřila ještě některá slova, např. ne: bít, bořit, buk, být nýbrž: bít, být, bořit, buk.

 

České slovo Význam v chorvatštině Chorvatské slovo Význam v češtině
PŘÍKLADY I.
čárka crtica; zarez čarka srážka, hádka
popravit smaknuti, pogubiti popraviti opravit, spravit
sklad skladište sklad soulad, shoda
úrok kamata urok uřknutí, uhranutí
zrak vid zrak vzduch
PŘÍKLADY II.
jistý siguran, stanovit isti týž; stejný
pověstný ozloglašen; vrlo poznat povijesni dějinný, historický
roztavit rastaliti rastaviti rozpojit, rozebrat
síň dvorana sin syn
užitek korist, probitak užitak požitek, rozkoš
zájem interes, zanimanje zajam půjčka
PŘÍKLADY III.
měď bakar mjed mosaz
peruť krilo u ptice perut lupy
zápověď zabrana zapovijed příkaz, rozkaz
řečník govornik rječnik slovník
příchod dolazak prihod příjem, důchod
chránit braniti, štititi hraniti živit, krmit
vůči prema, proti vući táhnout, vléci
luštit odgonetati zagonetke, rješavati ljuštiti loupat, oškrabovat
PŘÍKLADY IV.
divit se čuditi se diviti se obdivovat (koho, co)
dýka bodež dika čest, chlouba

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.