• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Z minulosti naší krajanské komunity:

 

Adolf Prokůpek - bojovník za rolnická práva a pokrok

(11. 1. 1868 - 16. 10.1934)

Adolf ProkůpekPřed několika týdny tomu bylo 80 let, kdy zemřel Adolf Prokůpek. Dnešní generaci na zdejším území toto jméno nic neříká, ale přesto se ještě najde menší počet starších lidí, kteří si pamatují, že u nás vobdobí 1927 - 1941 pracovala Prokůpkova hospodářská škola. Nejdříve ve Velkých Zdencích a od roku 1930 v Daruvaru. Pro ni byla v roce 1931 zhotovena nová školní budova. Už proto, že zde pracovala škola takového jména by bylo chvályhodné se o panu Prokůpkovi zmínit.

Narodil se vzemědělské rodině vjedné vesničce vblízkosti Kolína. Jeho otec Jan Antonín Prokůpek byl považován za buditele zemědělství. Syn Adolf ukončil gymnázium vKolíně a potom i Karlovu univerzitu vPraze. Po ukončení studia si otec přál, aby si vzal na starost rodinné hospodářství.

Adolf dodatečně ještě studoval Vysoké učení zemědělské vHalleu. Zde se seznámil se zemědělským podnikáním a pokrokovým hospodařením. Později mu získané vědomosti byly přínosem. Chtěl probudit zájem u venkovského stavu klepšímu hospodaření a přivést ho na vyšší úroveň. Vždy měl pochopení pro trpící a hladové, zvlášť po dobu první světové války. Od roku 1912 usiloval o založení Československého zemědělského muzea, které bylo otevřeno roku 1918 a v roce 1924 byl zvolen jeho předsedou.

Prokůpek se dále i po utvoření samostatného Československa staral o zemědělský pokrok. Zvlášť spoléhal na vesnický dorost, usiloval o úspěšnost sedláka a o pokrok vesnice. Dbal i o vesnickou ženu – hospodyni - o její postavení. Chlapci a dívky se měli na vesnici stále zdokonalovat. Byl včele odborové organizace Zemědělská jednota.

Adolf Prokůpek dbal i o českou menšinu v zahraničí. Učitelé, kteří přicházeli zČeskoslovenska, se pokusili na zdejším území mnohé vědomosti zvlasti využít i mezi zdejším českým dorostem. A právě proto zde byla založena dvouletá zemědělská škola, která pracovala vzimním období a kterou navštěvovali mnozí vesničtí chlapci zosad kolem Daruvaru. O něco později při této škole začal pracovat i kurz vaření a šití pro vesnické dívky.

Byla to dobrá politika, která vedla ktomu, že se české osady kolem Daruvaru staly vzorem vhospodářství pro ostatní osady a vše díky tomu, že její založení podpořil i Adolf Prokůpek, který upříležitosti 60. výročí svého života dal souhlas, aby se škola u nás pojmenovala jeho jménem: Prokůpkova hospodářská škola.

V. Herout

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.