• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Dějiny českých zemí: Karel Lucemburský římským králem

 

Ještě za života Jana Lucemburského vstoupil český princ Karel na mezinárodní scénu a s podporou papeže dosáhl v roce 1346 koruny římského krále jako Karel IV. Brzy na to (26. 8. 1346) padl Jan Lucemburský, bojuje na straně francouzského krále proti Angličanům, v bitvě u Crécy. Tím se Karlovi automaticky uvolnila cesta na český trůn.

Karel IV. (1346 – 1378) byl prvním českým vládcem, který dosáhl titulu římského krále a po korunovaci v Římě roku 1355 i císařského důstojenství.

Jako římský král a císař se tak stal světskou hlavou celého západního křesťanstva. Za centrum své moci považoval od počátku České království. V této bohaté a konsolidované zemi sídlil a o ni se také příkladně staral, aniž zanedbával povinnosti vůči jiným oblastem.

Důležitým mezníkem posílení prestiže českého státu byl rok 1348, kdy Karel vydal ústavní listiny, které právně stvrdily vznik zemí Koruny české, soustátí zahrnujícího České království a tzv. vedlejší země (Moravu, slezská knížectví, Horní Lužici a od roku 1368 i Dolní Lužici).

Tento státní celek, jehož symbolem se stal nový a nádherně zdobený panovnický diadém (zvaný na počest zemského patrona svatováclavská koruna), existoval v uvedeném rozsahu až do roku 1635, tedy skoro 300 let.

Karlovou rezidencí byla Praha, která se tak stala nejvýznamnějším městem Římské říše. Tomu musel odpovídat i její charakter. Již roku 1348 rozšířil Karel IV. areál pražského souměstí o velkoryse vybudované Nové Město pražské, bezprostředně nato založil v Praze univerzitu, první vysoké učení ve střední Evropě. Hlavní město zdobily četné a skvostné gotické objekty. Vedle přestavby královského paláce na Pražském hradě a celkové rekonstrukce Vyšehradu to byly zejména mnohé kostely a velkolepý Kamenný (nyní Karlův) most, vybudovaný na místě starého mostu Juditina. Na pravém břehu jej střeží pozoruhodná Staroměstská mostecká věž, dílo stavitele Petra Parléře, který rozhodujícím způsobem ovlivnil budoucí vzhled katedrály sv. Víta.

Zhruba 30 kilometrů od Prahy založil Karel IV. hrad Karlštejn jako pevnost chránící říšské korunovační klenoty. Na výzdobě hradu se podíleli četní umělci, mezi nimi mistr Theodorik, hlavní autor souboru 130 deskových obrazů. Gotické umění se ovšem prosadilo i v mnoha českých a moravských městech.

Když 29.11.1378 Karel IV. zemřel, patřil český stát k nejmocnějším v Evropě a plně dohnal zpoždění, které v dřívějších dobách vykazoval v porovnání se západoevropskými a jihoevropskými oblastmi.

Příště: Velká morová epidemie v Čechách a krize Českého státu

M. Čovićová

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.