• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Praha a její minulost

 

Vznik Karlovy Univerzity

Univerzita KarlovaČeské země měly do 14. století mnoho dobrých škol, které byly vesměs školy církevní, ale s univerzitou se měřit nemohly. Proto lidé odcházeli za vysokoškolským vzděláním do ciziny. V Evropě v té době existovalo 31 univerzit (Itálie, Francie, Španělsko, Anglie a Portugalsko), ale na východ od Paříže a na sever od Alp nebyla žádná. Až Karel IV., roku 1348 založil v Praze univerzitu českou. V zakládací listině svůj čin odůvodňoval slovy:

...aby obyvatelé Království českého nemuseli se v cizině doprošovati almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený..., aby sobě měli za slávu, že mohou jiné z ciziny zváti k lahodnosti vůně a k účasti na takovém vděku...

Sláva pražské univerzity se brzy roznesla za hranice Čech. Přitahovala nejen studenty z blízké ciziny, ale i profesory.Nebylo divu: Praha patřila mezi nejpřednější města. Sám Karel IV. ji nazval městem nejpůvabnějším. Cizinci jí pak dávali přídomek "zlatá".A to nejen pro množství pokladů v ní shromážděných, ale také pro silně pozlacené olověné střechy hradních bran, které svítily do daleka.

Univerzita KarlovaNa univerzitě bylo možno získat dva stupně hodnosti. Kdo podstoupil zkoušky nižší, stal se bakalářem.Vyšší zkoušky pak opravňovaly k užívání titulu mistra nebo doktora.Oba tituly si byly rovnocenné: doktory se nazývali absolventi právnické a lékařské fakulty, mistry pak absolventi fakulty teologické a filozofické. Protože nebyly ani přednáškové sály ani studovny, studenti se scházeli v bytech svých profesorů a často tam i bydleli. Takový způsob vyučování však nevyhovoval a pro Karlovu univerzitu byl nedůstojný. To byl začátek vznikukolejí, domů, ve kterých profesoři vyučovali a také bydleli. První univerzitní kolej byla nazvána podle svého zakladatele kolejí Karlovou. Své přístřeší nalezla ve velikém domě, získaném od bohatého Lazara Žida. Brzy pro ni roku 1383 Václav IV. nalezl ještě vhodnější místo v paláci Martina Rotleva, mincmistra na Horách Kutných (dnes Kutná Hora) a na Jílovém. Tento palác, který byl již za Rotlevů přestavěný z několika domů, se stal dokonalým útočištěm studentů a profesorů. Profesoři zde měli byty, studenti posluchárny a knihovnu. Středem Karolinabyla velká aula, sál, v němž se udělovaly akademické hodnosti, a konala se slavnostní zasedání celé univerzity.

Marcela Čovićová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.