• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Z české mluvnice

 

Doplňte v textu i/í:

Pomůcka: Dlouhé í je u zájmen náš, váš v těch pádech, v nichž je u zájmen ten dlouhá samohláska nebo dvojhláska ou:

s naším (vaším) přítelem - s tím přítelem
z naší (vaší) třídy- z té třídy
k naší (vaší) třídě- k té třídě

o naší (vaší) třídě- o té třídě
s naší (vaší) třídou- s tou třídou
s naším městem - s tím městem

Cvičení:

o vaš- zahradě, za naš-m vedoucím, pro vaš- informaci, k naš- radosti, za naš- nepřítomnosti, za naš- školou, od vaš- návštěvy, s vaš-mi psy, na vaš- zahradě, z naš-ch písní, s naš-m přítelem, k naš-m rodičům, přes vaš- ves, proti naš- svobodě, nad vaš- střechou, s vaš-m svolením, ve vaš-ch oknech, v naš- vlasti, z vaš- zahrádky, bez vaš- pomoci, naš- přátelé, před naš-mi okny, s vaš-m souhlasem, o vaš-ich zásluhách, na naš- cestu, po naš- krásné zemi, proti naš-m sousedům, za vaš-m domem


Nápověda:
o vaší zahradě, za naším vedoucím, pro vaši informaci, k naší radosti, za naší nepřítomnosti, za naší školou,od vaší návštěvy, s vašimi psy, na vašízahradě, z našich písní, s naším přítelem, k našim rodičům, přes vaši ves, proti naší svobodě, nad vašístřechou, s vaším svolením, ve vašich oknech, v naší vlasti, z vaší zahrádky, bez vaší pomoci, naši přátelé, před našimi okny, s vaším souhlasem, o vašich zásluhách, na naši cestu, po naší krásné zemi, proti našim sousedům, za vaším domem

Připravila M. Čovićová

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.