• OVLAŠTENI ZASTUPNIK za Hrvatsku i Sloveniju
  • BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad

Rječnik češko-hrvatskih homonima

Z

Hrvatska rijec

Češka riječ

sprava

sprava - nářadí, přístroj, nástroj

zpráva

zpráva - vijest, glas, izvješće, dojava, obavijest

srušiti

srušiti - zbořit, zbourat, porazit, povalit, překotit
srušiti kuću - strhnout dům
srušiti (prenes.) - svrhnout

zrušit

zrušit - ukinuti, dokinuti, poništiti
zrušit smlouvu - razvrgnuti ugovor

za

za - za, na, pro, k, po, u, při, do, o, v, ve, co, přes
uhvatiti za ruku - chytit za ruku
kupovati za novac - kupovat za peníze
za jedan sat - za hodinu
za vladanja - za vlády
izabrati za predsjednika - zvolit za předsedu
držim ga za poštena čovjeka - považuji ho za čestného člověka
to je za prodaju - to je na prodej
pitati za koga - ptát se na koho
nije mi stalo za njega - nezáleží mi na něm
za svaki slučaj - pro každý případ
jednom zauvijek - jednou pro vždy
nešto za ručak - něco k obědu
čeznuti za kim - toužit po kom
za ručkom - u oběda, při obědě
putovati za Prag - cestovat do Prahy
za glavu viši - o hlavu vyšší
za dana - ve dne, přes den
dan za danom - den co den
polaziti (ići) za rukom - dařit se
to je stvar za sebe - to je něco jiného

za

za - za, iza, u, po, mjesto
za hotové peníze - za gotov novac
za mého života - za moga života
za měsíc - za mjesec dana
za války - za vrijeme rata
zaplatit za někoho - platiti za (mjesto) nekoga
za domem (zdí, lesem atd.) - iza kuće (zida, šume itd.)
za zády - iza leđa, potajice
za času - u vrijeme
za účelem - u svrhu
za každou cenu - pošto poto
za nic - ni po što, ni za što
za sebou - uzastopce, redom
za tou příčinou - radi toga

zabaviti

zabaviti - pobavit, zdržet
----------
zabaviti se - pobavit se, zaměstnat se

zabavit

zabavit - zaplijeniti, konfiscirati; zainteresirati, odvratiti pozornost

zabiti

zabiti - zatlouci, zarazit, vrazit, zabít
zabiti nos u nešto - ponořit se do čeho
zabiti sebi u glavu - vzít si něco do hlavy

----------
zabiti se - zavřít se, zalézt

zabít

zabít (koho) - ubiti (koga), umoriti, pogubiti
zabít dobytek - zaklati stoku
zabít dravou zvěř - ubiti, ustrijeliti divljač
zabít (zatlouci) - zabiti
----------
zabít se (přijít o život) - poginuti
zabít se (spáchat sebevraždu) - ubiti se (učiniti samoubojstvo)

zabraniti

zabraniti - zakázat, zabránit, zapovědět

zabránit

zabránit (čemu) - zapriječiti, prepriječiti, spriječiti, doskočiti, zabraniti

zadati

zadati (domaću) zadaću - dát za (zadat domácí) úkol
zadati riječ - dát slovo
zadati ranu - způsobit, zasadit ránu

zadat

zadat - zadati
zadat si s kým - kompromitirati se
zadat práci (apod.) - dati kome neki posao (i sl.)
zadat domácí úkol - zadati domaću zadaću

zahladiti

zahladiti - ochladit se
vani (vrijeme) je zahladilo - venku (počasí) se ochladilo, ochladilo se

zahladit

zahladit - zatrti, utamaniti, istrijebiti
zahladit stopy - izbrisati tragove

zahoditi

zahoditi (arh.) - zapadat (o slunci)

zahodit

zahodit - baciti, odbaciti, zabaciti
----------
zahodit se - poniziti se

zajam

zajam - půjčka, propůjčka (peňez)
državni zajam - státní půjčka
kratkoročni, dugoročni zajam - krátkodobá, dlouhodobá půjčka
uzeti u zajam - půjčit si
dati komu u zajam - poskytnout komu půjčku
raspisati zajam - vypsat půjčku

zájem

zájem - interes, zanimanje, pažnja; korist

zakazati

zakazati - určit, smluvit, sjednat (datum zasedání apod.); přestat fungovat (stroje), nesplnit očekávané (člověk), zklamat

zakázat

zakázat - zabraniti

zakriti

zakriti - zakrýt, přikrýt

zakrýt

zakrýt - pokriti, zakriti, prekriti, zagrnuti; zatajiti

zakup

zakup - nájem, pacht
dati u zakup - pronajmout, propachtovat

zákup

zákup - kupnja, kupovina

zakupnik

zakupnik - nájemce, pachtýř

zákupník

zákupník - kupac

založiti

založiti (dati u zalog) - zastavit, dát do zástavy
založiti (o jelu) - pojíst, vzít zákusek
----------
založiti se za koga - přimluvit se za koho, zasadit se, vynaložit úsilí v něčí prospěch, zakročit

založit

založit (vytvořit) - utemeljiti, osnovati
založit (žalobu na posudku) - tužbu zasnovati na stručnom mišljenju
založit (nemoci najít) - zametnuti, zabaciti
založit (zabrat látku) - zavrnuti, podviti (tkaninu)
založit ruce - prekrstiti, skrstiti ruke

zamjeriti

zamjeriti - vytknout, vyčíst komu co, mít za zlé

zaměřit

zaměřit (zamířit) - nanišaniti, uperiti, naciljati
----------
zaměřit se na co - koncentrirati se na nešto, usredotočiti se

zanesen

zanesen - nadšený, unešený, blouznivý

zanesen

zanesen - upisan; zatrpan

zapirati

zapirati - zavírat

zapírat

zapírat - poricati, nijekati

zapis

zapis - záznam, poznámka, zápis

zápis

zápis - upis, upisivanje, zapis
zápis uzavřít - zaključiti zapisnik
zápis žáků - upisivanje đaka
zápis na vysokou školu - upis na sveučilište, upis u matičnu knjigu sveučilišta
----------
pl. zápisy - zapisi, bilješke o prošlim događajima

zapisnik

zapisnik - protokol, zápis
unijeti u zapisnik - dát do protokolu
voditi zapisnik - psát protokol
sastaviti zapisnik - sepsat protokol
zapisnik sjednice - zápis ze schůze

zápisník

zápisník - bilježnica, notes, podsjetnik

zaplesati

zaplesati - zatančit (si), začít tančit

zaplesat

zaplesat - obradovati se, klicati od radosti

zapor

zapor - závora, zástrčka, šoupátko

zápor

zápor - poricanje, nijekanje, odricanje

zapovijed

zapovijed - rozkaz, příkaz, povel, nařízení
deset zapovijedi Božjih - desatero přikázání Božích
dati zapovijed - dát (dávat), udělit, vydávat příkaz
po zapovijedi - z příkazu, podle rozkazu
na zapovijed! - provedu!, k službám!

zápověď

zápověď - zabrana

zapustiti

zapustiti - zanedbat, opustit
----------
zapustiti se - zanedbat se, zpustnout

zapustit

zapustit - upustiti, umetnuti, uglaviti

zaraditi

zaraditi - vydělat, zasloužit, nabýt čeho

zařadit

zařadit - uvrstiti, svrstati

zaraziti

zaraziti (se) - nakazit (se), infikovat se

zarazit

zarazit něco do něčeho - zabiti, zatući
zarazit co - zaustaviti nešto
zarazit vodu - ustaviti, zatvoriti vodu
----------
zarazit se - stati, zaustaviti se; iznenaditi se; smesti se, zbuniti se

zaraženi

zaraženi (-žen) - nakažený, infikovaný

zaražený

zaražený - zabijen (npr. čavao); zbunjen, zapanjen, zabezeknut

zariti

zariti - osvětlovat, ozařovat

 

----------
zariti - zarýt, vrazit
----------
zariti se - zarýt se

zářit/zarýt

zářit (šířit světlo) - obasjavati zrakama, zračiti;
                               blistati, svijetliti, sjati
zářit (třpytit se) - svijetliti se, sjati (sjajiti) se, blistati se
zářit (radostí apod.) - sjati, blistati od zadovoljstva
----------
zarýt - zariti
----------
zarýt se - zariti se, ukopati se

zaručiti

zaručiti - zasnoubit koho s kým
----------
zaručiti se - zasnoubit se

zaručit

zaručit - zajamčiti, zagarantirati

zasaditi

zasaditi - zasadit, vysadit co, osázet

zasadit

zasadit rostlinu - zasaditi, posaditi biljku
zasadit ránu - zadati ranu
zasadit (vsadit) - umetnuti
----------
zasadit se oč - zauzeti se za nešto

zastati

zastati - zastavit se, ustat; zarazit se

zastat

zastat práci - biti sposoban izvršiti posao
----------
zastat se (koho, čeho) - zauzeti se (za koga, što)

zastava

zastava - vlajka, prapor, zástava, korouhev
mala trokutasta zastava - korouhvička, trojúhelníková vlajka
ploviti pod zastavom - plout pod vlajkou, pod praporem
izvjesiti zastavu - vyvěsit prapor
zastava na pola koplja - vlajka na půl žerdi
pustiti zastavu - spustit vlajku

zástava

zástava - zalog, hipoteka; zastava, stijeg

zastavnik

zastavnik - praporečník, praporčík, korouhevník; nenižší důstojnicky řád (hodnost)

zástavník

zástavník - držalac zaloga

zatim

zatim - pak, potom, poté, nato
malo zatim - krátce nato

zatím

zatím (mezitím) - međutim, za to vrijeme, dotle
zatím (prozatím) - privremeno, zasada
zatím (doposud) - dosad

zatočiti

zatočiti - uvěznit, internovat

zatočit

zatočit (zkroutit) - zavrtjeti, okrenuti
zatočit (zabočit) - zaokrenuti
zatočit (stočit) - smotati, saviti
----------
zatočit se - okrenuti se, zavrtjeti se
zatočilo se mi v hlavě - imam vrtoglavicu

zavada

zavada - nesvár, roztržka, hádka, spor

závada

závada - smetnja, pogreška, defekt

zavaditi

zavaditi - znesvářit, znepřátelit, rozvadit
----------
zavaditi se - znesvářit se, znepřátelit se, rozvadit se, nepohodnout se

zavadit

zavadit oč - zapeti za nešto, zadjenuti o što, okrznuti, dotaći se

zavesti

zavesti - svést (ženu); zlákat, svést s cesty, zavést na nesprávné místo
zavesti na zlo - svést ke zlu
zavesti u knjige (trgovačke) - zanést, zapsat do knih

zavést/zavézt

zavést (koho kam) - povesti (povedem), odvesti (odvedem), voditi koga nekamo
zavést na nesprávné místo - zavesti
zavést (instalovat) elektřinu apod. - uvesti (uvedem) elektriku i sl.
----------
zavézt (koho kam) - povesti (povezem), odvesti (odvezem)
zavézt (zaplnit navážkou) - zatrpati, zasuti

zavinuti

zavinuti - zakroutit, ohnout, zahnout

zavinout

zavinout - zaviti, zamotati, poviti, umotati

zaviti

zaviti (u papir i sl.) - zabalit, zamotat, obalit, zavinout
zaviti (med.) - zavázat (ránu), obvázat
zaviti koga u crno - zarmoutit koho

zavít/zavýt

zavít - uviti, zaviti, umotati
----------
zavýt - zavijati (pas)

zavjera

zavjera - spiknutí
skovati zavjeru - zosnovat spiknutí

závěr

závěr -  zaključak, svršetak, izvod; zaustava, zabrana

zavjet

zavjet - slib, příslib
položiti zavjet - složit slib
Stari, Novi zavjet - Starý, Nový zákon

závěť

závěť - oporuka, posljednja volja, testament

zavod

zavod - závod (podnik apod., ne sport.)
zavod (nastavni, lječilište) - ústav (učební, léčebný)
kazneni zavod - káznice, trestnice

závod

závod - utakmica, utrka, natjecanje; zavod, poduzeće; ustanova

zavoditi

zavoditi - svádět (ženu), zavádět
zavoditi na zlo - svádět ke zlu
zavoditi u knjige (trgovačke) - zanášet, zapisovat do knih

zavodit

zavodit - natjecati se, takmičiti se, utrkivati se

zavodnik

zavodnik - svůdce, svůdník

závodník

závodník - natjecatelj, takmičar, trkač

zavoj

zavoj (med.) - obvaz, bandáž
zavoj puta - zatáčka
zavoj (pregib) - ohnutí, ohbí
zavoj (tech.) - vinutí, zákrut

závoj

závoj - veo, koprena

zbiti

zbiti - stlačit, semknout, zhustit, nacpat
----------
zbiti se - přihodit se, stát se, udát se

zbít/zbýt

zbít - izlemati, izlupati, isprebijati, istući, izudarati
----------
zbýt - preostati, ostati

zbroj

zbroj - součet, úhrn, suma

zbroj

zbroj - bojna oprema, oružje

zbrojiti

zbrojiti - sečíst, spočítat

zbrojit

zbrojit - oružati, naoružavati

zimnice

zimnice, pl. od zimnica - zimní zásoby potravin

zimnice

zimnice - groznica, drhtavica (od groznice)

zlatnik

zlatnik - zlaťák, zlatá mince

zlatník

zlatník - zlatar, kujundžija

zmija

zmije, pl. od zmija - had
otrovna zmija - jedovatý had
nositi zmiju u njedrima - hřát hada na svých prsou
siktati kao zmija - jedovatě mluvit
kriti što kao zmija noge - chovat něco v největší tajnosti
klizav (lažan, lukav) kao zmija - slizký jako had
previjati se kao zmija - kroutit se jako had

zmije

zmije - riđovka (Vipera berus)

znati

znati - znát, vědět, umět, dovést
znati jezik - ovládat řeč
ne zna se ni tko pije ni tko plaća - úplný zmatek, neví se ani kdo pije, ani kdo platí

znát

znát - poznavati, znati

zob

zob - oves

zob

zob - ptičja hrana

zornice

zornice, pl. od zornica - ranní, jitřní mše

zornice

zornice - zjenica u oku

zračiti

zračiti (pustiti svježi zrak u prostoriju) - větrat
zračiti (puštati zrake) - vyzařovat
zračiti (med.) - ozařovat

zračit se

zračit se - očitovati se, pojaviti se

zrak

zrak - vzduch
govoriti u zrak - mluvit do větru
dignuti u zrak - vyhodit do vzduchu
odletjeti u zrak - vyletět do vzduchu
lebdjeti u zraku - vznášet se ve vzduchu
graditi kule u zraku - bodovat vzdušné zámky

zrak

zrak - vid

zuriti

zuriti - upřeně se dívat, čumět, zevlovat, vyjeveně hledět

zuřit

zuřit - bjesnjeti, mahnitati

Donatori

Jednota Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Vlada RH Vláda ČR
TOP

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.