• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Slovník česko-chorvatských homonym

U

České slovo

Hrvatska rijec

účast

účast (přítomnost) - učešće, sudjelovanje
účast (podíl) - udio
účast (soucit) - sućut, saučešće

u čast

u čast - na počest

ubít/ubýt

ubít - ubiti, utući
----------
ubýt - smanjiti se
ubylo toho - manje je toga

ubiti

ubiti - zabít, zavraždit, ubít, usmrtit
ubiti vrijeme - ubít čas
ubiti u pojam - vyrazit dech komu (obrazně)

ubrat

ubrat - oduzeti, smanjiti
ubrat (tech.) - odsjeći rubove
ubrat pilníkem - oturpijati, ostrugati

ubrati

ubrati - utrhnout (květinu), natrhat (květiny, ovoce)

udat/udát

udat (obvinit) - prokazati, prijaviti, tužiti
udat (uvést) - navesti, označiti
udat peníze - unovčiti, podmetnuti novac
----------
udát se - dogoditi se, zbiti se

udati

udati - provdat, vdát


----------
udati se - provdat se, vdát se

úděs

úděs - strava, zaprepaštenje, užas, groza

udes

udes - osud, neštěstí, úděl, sudba

udit

udit - sušiti, dimiti
udit maso - dimiti, sušiti meso u dimu

uditi

(na)uditi - škodit, způsobit škodu

uhodit/uchodit

uhodit (se) - udariti (se), lupiti (se)
uhodit na nepřítele - napasti tvorno neprijatelja
uhodit (blesk) - udariti (o gromu)
----------
uchodit se - nahodati se
uchodit střevíce - izgaziti cipele

uhoditi

uhoditi - špehovat, slídit, vyzvídat

uchránit

uchránit - sačuvati, očuvati; braniti, zaštititi

uhraniti

uhraniti - vykrmit

úkaz

úkaz - pojava, fenomen, izuzetna prirodna pojava

ukaz

ukaz - dekret, výnos, vyhláška, nařízení

ukázat

ukázat - pokazati, ukazati na, predočiti
ukázat cestu - uputiti
----------
ukázat se - pojaviti se, pomoliti se
ukázat se pravdivým - obistiniti se
ukázat se (vyjít najevo) - izaći na vidjelo, pokazati se

ukazati

ukazati - ukázat, prokázat, upozornit nač, poukazovat
ukazati poštovanje - projevit úctu
ukazati pomoć - poskytnout pomoc
----------
ukazati se - ukázat se, objevit se

uklonit

uklonit - nagnuti
uklonit hlavu - prignuti glavu
----------
uklonit se - nakloniti se, pokloniti se

ukloniti

ukloniti - odstranit, odklidit, uklidit, vzdálit

----------
ukloniti se - vyhnout se, vzdálit se

ukopat

ukopat - izudarati nogom do smrti

ukopati

ukopati - zakopat, zahrabat; pohřbít, pochovat
-----------
ukopati se (ušančiti se) - zakopat do zákopů

úkor

úkor- poniženje; šteta, uštrb
být na úkor -  nanijeti štetu

ukor

ukor - důtka, pokárání, výtka, domluva

ukus

ukus - ugriz, odgrizak

ukus

ukus - chuť, vkus
jelo bez ukusa - jídlo bez chuti
profinjen ukus - vytříbený vkus
to je po mom ukusu - to je podle mé chuti (mého vkusu)
o ukusima se ne raspravlja - (pořek.) proti vkusu žádný dišputát

uletět

uletět - odletjeti

uletjeti

uletjeti - vletět, přiletět; vpadnout, vběhnout
uletjeti kome u riječ - skočit komu do řeči

ulévat

ulévat - odlijevati

ulijevati

ulijevati - vlévat
ulijevati nade - vlévat naději
ulijevati poštovanje - vzbuzovat úctu
ulijevati hrabrost - dodat komu odvahu
ulijevati povjerenje - vzbuzovat v kom nedůvěru
ulijevati (teškom mukom) u glavu - nalévat do hlavy
-----------
ulijevati se (rijeka) - vlévat se (řeka)

úmorný

úmorný - težak, mučan, umarajući

umorni

umorni (-ran) - únavný, zemdlený

umrtvit

umrtvit (med.) - umrtviti (anestezirati) tj. učiniti neosjetljivim određeni dio tijela

umrtviti

umrtviti (med.) - umrtvit, znecitlivět určitý díl těla
----------
umrtviti se -  tvářit se mrtvým

únos

únos - otmica

unos

unos - výnos, zisk

upadat

upadat (na zem) - često padati (na zemlju)
upadat morálně (kazit se) - moralno propadati, kvariti se
upadat (do dluhů apod.) - uvaljivati se (u dugove i sl.)
upadat hospodářský - oslabiti ekonomski
upadat do bezvědomí -onesvješćivati se
upadat v zapomnění - padati u zaborav

upadati

upadati - vpadat, zapadat
upadati u riječ - skákat do řeči
upadati u oči - padat do očí, být nápadný
zrake upadaju koso - paprsky vpadají šikmo

upálit

upálit - spaliti, sažeći

upaliti

upaliti - zapálit, podpálit; povést se
upaliti svjetlo - rozsvítit
upaliti motor - nastartovat motor
to mu neće upaliti - to se mu nepovede
----------
upaliti se - zapálit se
upaliti se (med.) - (lék.) zanítit se

upínat

upínat - pričvršćivati, učvršćivati

upinjati

upinjati - napínat
----------
upinjati se - snažit se, napínat síly

upírat

upírat - osporavati, poricati
upírat oči, pohled - piljiti, upiljiti oči, upirati oči, pogled

upirati

upirati - opírat
upirati oči, pogled - upírat oči, pohled
----------
upirati se - opírat se oč, vzpírat se

úpis

úpis - obveznica, pismena obveza
dlužní úpis - zadužnica

upis

upis - zápis
upis u visoku školu - zápis na vysokou školu, imatrikulace

upít

upít -otpiti
----------
upít se - umrijeti od pića

upiti

upiti se - vpít se, vsáknout
----------
upiti, pl. od upit - dotaz

uplatit

uplatit - podmititi, potplatiti, potkupiti; otplatiti

uplatiti

uplatiti - zaplatit, vyplatit

upokořit

upokořit - poniziti koga

upokoriti

upokoriti - podrobit, podmanit (národ)

úprava

úprava (regulace) - uređenje, uredba
úprava (příprava) jídel - priprema jela
úprava (vnější vzhled) - oprema, vanjski izgled

uprava

uprava - správa, administrace; správní úřad

upravit

upravit (regulovat) - urediti, regulirati, udesiti
upravit (připravit) - prirediti, spremiti
pravit (připravit) jídlo - prirediti, pripremiti, aranžirati jelo
upravit (připravit) nové dání knihy - prirediti novo izdanje knjige
upravit (vzhled) - popraviti izgled, opremiti, dotjerati
upravit si vlasy - frizirati, počešljati se
----------
upravit se - dotjerati se

upraviti

upraviti - usměrnit, zamířit kam
upraviti pogled - zaměřit pohled, zrak

úpravný

úpravný - brižljivo uređen, dotjeran, udešen

upravni

upravni - správní
upravne vlasti - správní úřady
upravni govor - přímá řeč
upravno razmjerno (mat.) - přímo úměrný

upustit

upustit - pustiti, ispustiti, pustiti da padne
upustit od něčeho - odustati od nečega
upustit od někoho - ostaviti koga

upustiti

upustiti (pustiti unutra) - vpustit
----------
upustiti se u nešto - dát se, pustit se do čeho
upustiti se s nekim u razgovor - dát se s někým, do řeči

úřední

úřední - služben, uredovan, oficijelan

uredni

uredni (-dan) - pořádný, dbající pořádku, spořádaný, řádný

uřezat

uřezat - odrezati, odsjeći

urezati

urezati - vrýt, vyrýt

úročit

úročit - ukamatiti

uročiti

uročiti - lhůtu umluvit, určit, domluvit, stanovit

úrok

úrok - kamata, kamate

urok

urok - uřknutí, uhranutí

usadit

usadit koho - pobiti koga argumentima
usadit koho do místa - smjestiti koga na mjesto, posaditi
usadit něco - smjestiti, postaviti nešto
----------
usadit se - nastaniti se, naseliti se; sjesti se; staložiti se

usaditi

usaditi - zasadit, vštípit

useknout

useknout - odsjeći
useknout hlavu - odrubiti glavu

useknuti

useknuti se - smrknout, vysmrkat se, vyčistit si nos

usypat

usypat - odsipati, odasuti

usipati

usipati - vsypat, vlévat

uskladnit

uskladnit - uskladištiti, pohraniti

uskladiti

uskladiti - sladit (zkoordinovat)

úskok

úskok - doskočica, varka, izlika, lukavština

uskok

uskok - uprchlík z Bosny za turecké nadvlády; zběh, přeběhlík

uspořit

uspořit - prištedjeti, uštedjeti

usporiti

usporiti - zpomalit, zvolnit

ustat/ustát

ustat - prestati, zastati
----------
ustát se - staložiti se

ustati

ustati - vstát, povstat, zvednout se; vzbouřit se proti komu, čemu

ústav

ústav - zavod; ustanova
výchovný ústav - odgajalište

ustav

ustav - ústava, konstituce

ústava

ústava - ustav, konstitucija

ustava

ustava - stavidlo; přehrada, zdymadlo; jez

ustavit

ustavit - osnovati, konstituirati, ustanoviti

ustaviti

ustaviti (se) - zastavit (se)
ustaviti - zadržet
ustaviti vodu - zarazit vodu

ustrojit

ustrojit - pripraviti, prirediti
ustrojit (se) - obući (se)

ustrojiti

ustrojiti - seřadit, zorganizovat, zařídit, uspořádat
ustrojiti kožu - vydělat kůži

usoudit

usoudit - prosuditi, zaključiti

usuditi

usuditi se - odvážit se, osmělit se, opovážit se

ušít/ušitý

ušít - sašiti
----------
ušitý - sašiven

ušiti

ušiti - ušít, zašít, všít

uštípnout

uštípnout - otkinuti komadić, uštipnuti, odštipnuti

uštipnuti

uštipnuti - štípnout, uskřípnout

utírat/utýrat

utírat - brisati, utirati
----------
utýrat koho - izmučiti koga
----------
utýrat se - izmučiti se, napatiti se, namučiti se

utirati

utirati - utírat, otírat; vtírat (co do čeho)
utirati put - klestit cestu, razit cestu

utišit

utišit - umiriti, utišati, ušutkati
utišit bol - ublažiti bol
utišit žízeň - ugasiti žeđ
utišit hlad - utažiti glad
----------
utišit se - umiriti se, smiriti se, utišati se

utišati

utišati - utišit, uklidnit, ukonejšit, ztišit, zmírnit
----------
utišati se - utišit se, uklidnit se, ztichnout

útočit

útočit - navaljivati, jurišati, nasrtati, napadati

utočiti

utočiti - vlít, nalít

útok

útok - navala, juriš, nasrtaj, napadaj, napad, ofenziva

utok

utok (rijeka) - ústí, vtékání, vtok
utok (pravni) - odvolání, stížnost, rekurs

utrápit

utrápit - namučiti, izmučiti koga, mučiti koga do smrti
----------
utrápit se - namučiti se, izmučiti se, umrijeti od žalosti

utrapiti

utrapiti komu što - podstrčit, vnutit komu co
utrapiti voće, povrće - uschovat na zimu ovoce a zeleninu do jámy v zemi a zakrýt zemí kvůli ochraně

utužit

utužit - učvrstiti, pojačati, ojačati, otvrdnuti

utužiti

utužiti - žalovat, podat žalobu

uvalit

uvalit - nametnuti, natovariti, navaliti teret
uvalit vinu - svaliti krivnju
uvalit vazbu - osuditi na zatvor

uvaliti

uvaliti - uvrhnout
----------
uvaliti se - vpadnout, zapadnout do čeho
uvaliti se u dugove - dostat se do dluhů
uvaliti se u nesreću - upadnout do neštěstí

uvidět

uvidět - ugledati, spaziti, opaziti, vidjeti

uvidjeti

uvidjeti - poznat, zjistit, uznat, uvědomit si, nahlédnout (do čeho)

úvodní

úvodní - uvodni
úvodní článek - uvodni članak

uvodni

uvodni - úvodní, vstupní
uvodna riječ - zahajovací proslov

úvoz

úvoz - klanac

uvoz

uvoz - dovoz, import

užasnout

užasnout (se) - zaprepastiti se, preneraziti se

užasnuti se

užasnuti se - polekat se, vyděsit se, vystrašit se, zhrozit se

úže

úže (adv. komp. od úzce) - tješnje, uže

uže

uže (adv. komp. od usko) - úže
uže - provaz, provazec, lano, oprátka, šňůra
debelo uže (na brodovima) - (silné) lano
uže za vješanje rublja - šňůra na prádlo

úžina

úžina - užina (uzak prostor)
úžina horská - klanac
úžina mořská - morski tjesnac, moreuz

užina

užina (prostor) - úžina
užina (jelo) - svačina

užitek

užitek - korist, probitak

užitak

užitak - požitek, rozkoš, potěšení

užívat

užívat - uživati, upotrebljavati, rabiti, služiti se, koristiti
užívat lék - uzimati lijek
užívat rozkoše - uživati u raskoši

uživati

uživati - mít požitek, mít zálibu, libovat si
uživati svoja prava - užívat svých prav
uživati povjerenje - mít důvěru

uživit

uživit se - prehraniti se
----------
uživit (koho) - prehraniti, izdržavati (koga)

uživiti

uživiti se (uživjeti se) - vžít se do čeho

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.