• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Slovník česko-chorvatských homonym

P

České slovo

Hrvatska rijec

pád

pád - pad, nezgoda; (gram.) padež; slučaj
na každý pád - u svakom slučaju, svakako, bezuvjetno

pad

pad - pád; úpadek, pokles
pad vlade - pád vlády
pad cijena - pokles cen
pad proizvodnje - pokles výroby

pakost

pakost - neprava, nenormalna kost

pakost

pakost - zlomyslnost

palác

palác - palača

palac

palac - palec (prst); palec (míra) (coul)

palice

palice - malj, bat, palica
palice (fig.) - glava
tvrdá česká palice - tvrda češka glava

palice

palice, pl. od palica - hůl, hůlka
dirigentska palica - taktovka

pálit

pálit (pal!) -  paliti, peći, žeći; pucati, strijeljati, opaliti
pálit za kým  -  trčati za kim, nametati se

paliti

paliti - pálit, spalovat, zapalovat; střílet
pali! - pal!

paměť

paměť - um, pamćenje, sjećanje
pl. paměti - zapisci, uspomene

pamet

pamet - rozum, mysl
padati na pamet - napadnout, na mysl přijít
učiti napamet - nazpaměť se učit

papa

papa (dječji govor) - jelo, hrana

papa

papa - papež
papa - (dětská mluva) jídlo

párat

párat (-ám, pářu) - parati
párat se  - čačkati

parati

parati -  párat

pařit

pařit - pariti (parom); pijančevati (sleng)
----------
pářit - pariti, sparivati (životinje)
pářit se - pariti se

pariti

pariti (parom) - pařit, spařovat
----------
pariti - pářit, spárovat, připouštět
pariti se - pářit se

parní/parný

parní -  parni (na paru)
----------
parný -   sparan, vruć

parni

parni (na paru) - parní
parni (paran) - jdoucí do páru, párový
parni broj - sudé číslo

pas/pás

pas (cestovní) - putna isprava, putovnica, pasoš
----------
pás (pasu) - pojas, pas
pás země - zona, područje

pas

pas - pes
----------
pas - pás

pást/pasti

pást (pasu) - pâsti (stoku)
pást po kom - vrebati na koga
pást se pohledem - naslađivati se pogledom
----------
pasti, pl. od past - klopke, zamke

pasti

pâsti (pâsem) - pást (pasu)
----------
pasti (padnem) - padnout, spadnout, upadnout, klesnout, napadat (o sněhu)
pasti na ispitu - propadnout u zkoušky
pasti na um (na pamet) - přijít na mysl, napadnout
pala je kiša - napršelo

paša

paša - paša, m.

paša

paša, m. - paša
paša, f. - pastva

pašovat

pašovat - krijumčariti

pašovati

pašovati - vládnout ve funkci paši

páter/páteř

páter - pater, svećenik
----------
páteř - kralješnica, kičma, hrptenjača

pater

pater - páter

patka

patka - podnožje, petica (mala peta); čuperak kose na čelu
patka chleba - okrajak kruha

patka

patka - kachna

patník

patník - ugaonik, ugaoni kamen, međaš (kod ceste)

patnik

patnik - trpitel, mučedník

peruť

peruť - krilo u ptice

perut

perut - lupy

píle

píle - marljivost

pile

pile - kuře

pilit

pilit -  piliti

piliti

piliti - řezat pilou, pilovat

pípat

pípat - pijukati

pipati

pipati - hmatat, ohmatávat

pýr

pýr (botan.) - pirika obična (Agropyrum)

pir

pir - svatba, svatební hostina, svatební oslava

pískat

pískat - zviždati, piskati, fućkati

piskati

piskati - pištět

písmeno

písmeno - slovo

pismeno

pismeno - písemně

písmo

písmo - pismo (npr. glagoljica)
Písmo svaté - Sveto pismo

pismo

pismo - dopis, psaní; písmo (na př. hlaholské)
Sveto pismo - Písmo svaté

pitomý

pitomý - bedast, glup

pitom

pitom(-i) - ochočený, krotký

pitomec

pitomec - glupan, blesan, bukvan

pitomac

pitomac - chovanec, odchovanec

pitomost

pitomost - glupost, bedastoća, budalaština

pitomost

pitomost - krotkost

plán/pláň

plán - plan, nacrt, osnova, namjera
plán města - plan grada
----------
pláň - ravnica, visoravan, proplanak

plan

plan - plán, úmysl, záměr
plan grada - plán města

planina

planina - poljana
planina horská - zaravan, visoravan, visočina

planina

planina - hora

plást

plást, plástev - saće, sat (od meda); sintetski materijal, umjetna masa, sintetika

plast

plast - kupa sijena

platit

platit - platiti, plaćati; vrijediti, važiti

platiti

platiti - zaplatit, platit, splácet

platný

platný - valjan, vrijedan, dobar, koristan, djelotvoran

platni

platni - platební, výplatný

plavý

plavý   -  plav (blond), plavokos

plavi

plav(-i) - modrý; plavý (o vlasech)

plavit

plavit  - plaviti (voda); taliti (ruda)
plavit se kam   -   ploviti nekamo

plaviti

plaviti (voda) - zaplavovat, zatopovat, plavit (voda)
----------
plâviti (činiti plavim) - modřit

plémě

plémě   -  pleme (ljudi), pasmina (životinje), rasa

pleme

pleme  -  plémě (lidé)

plemenitý

plemenitý - koji se dosta razmnaža, plodan
----------
plemenit se - razmnažati se

plemenit

plemenit(-i) - ušlechtilý, šlechetný

plesat

plesat - radovati se; klicati od veselja

plesati

plesati - tančit, tancovat

plést

plést - plesti
plést (splétat) vlasy - plesti kosu
plést (vít) věnec - plesti, viti vijenac
plést se (míchat se) (do čeho) - plesti se, uplitati se, miješati se (u nešto)
plést (mást) koho - zbunjivati (koga)
plést se (mýlit se) - varati se, griješiti
plést si (koho s kým, co s čím) - brkati, miješati, zamjenjivati (koga s kime, što s čime)

plesti

plesti - plést
plesti kosu - plést (splétat) vlasy
plesti vijenac - plést věnec
plesti se (u nešto) - plést se (míchat se) (do čeho)
plesti mreže - síťkovat
plesti kukicom - háčkovat

plítký/plytký

plítký - beznačajan, "plitak" u duševnom smislu
----------
plytký - plitak, površan, plosnat

plitki

plitki (plitak) - mělký, povrchní
plitka pamet - špatná paměť
plitke cipele - nízké boty, polobotky

plivat

plivat - pljuvati

plivati

plivati - plavat

po

po - po, poslije, nakon, za, u, kroz, do, niz
po (lese) - po (šumi)
po (chuti) - po (volji)
po (dvou) - po (dva)
po čem se prodává? - po što se prodaje?
po meči - po muškoj lozi
po přeslici - po ženskoj lozi
po (obědě) - poslije, nakon (ručka)
po (dobu) - za (vrijeme), u (doba)
po (celý život) - kroz (cijeli život)
až po (dnešní den) - sve do (današnjeg dana)
----------
po (proudu) - niz (struju)
po cestě - putem, usput
po čtyřech - četveronoške
po břichu - potrbuške
po prvé - prvi put
po sobě - uzastopce

po

po - po, podle, dle, pro, ve, za
po (ulici) - po (ulici)
po (volji) - po (chuti)
po (dva) - po (dvou)
(poslati što) po (kome) - (poslat něco) po (někom)
po (ružnom vremenu) - po (špatném počasí)
po što se prodaje? - po čem se prodává?
po (pravilima umjetnosti) - podle, dle (pravidel umění)
(ići) po (nekoga, nešto) - (jít) pro (někoho, něco)
(tapkati) po (mraku) - (tápat) ve (tmě)
po (bijelom danu) - za (bílého dne)
----------
po, pol, pola - půl, půlka
pola sata - půl hodiny
na pola puta - napůl cesty
u po bijela dana - v pravé poledne
dečko i po - chlapík

pobít/pobýt

pobít (pobiji) - poubijati, pobiti; okovati
pobít se - potući se, pobiti se
----------
pobýt (pobudu) - boraviti, zadržavati se

pobiti

pobiti - pobít, pozabíjet; zmlátit
pobiti se - servat se, porvat se, pobít se, bít se

pobuda

pobuda - skitnica, potepuh, vucibatina

pobuda

pobuda - podnět, popud, pohnutka

početí

početí - začeće

početi

početi - začít, zahájit

početní/početný

početní - računski, matematički, brojčani
----------
početný - brojan, brojni

početni

početni - začáteční, počáteční

početnice

početnice - računica (knjiga)

početnica

početnice, pl. od početnica (knjiga) - slabikář
početnica (osoba) - začátečnice

početník

početník - računska (matematička) bilježnica

početnik

početnik - začátečník, nováček

počinek

počinek - prvi utržak

počinak

počinak - odpočinek, klid, oddech

pod

pod - pod (prijedlog), ispod
pod (stolem) - pod (stolom)
být pod dozorem - biti pod nadzorom, pod paskom
koupit něco pod cenou - kupiti nešto ispod cijene

pod

pod (prijedlog) - pod, do, k, za
pod (stolom) - pod (stolem)
pasti pod stečaj - dostat se do konkursu
pod jesen - k podzimu
pod ravnanjem dirigenta - za řízení dirigenta
----------
pod - podlaha, zem
pasti na pod - spadnout na zem

podací

podací - urudžbeni
podací protokol - urudžbeni zapisnik

podaci

podaci (pl. od podatak) - údaje

podat/poddat

podat  -  pružiti, ponuditi, predati, dati
podat odvolání   - uložiti priziv
----------
poddat se   -    podvrći se, podati se, podložiti se

podati

podati - dát, podat

----------
podati se - poddat se, podrobit se

podobný

podobný - sličan, nalik

podobni

podobni (-ban) - vhodný, odpovídající; schopný, způsobilý

podobnost

podobnost - sličnost

podobnost

podobnost - vhodnost, schopnost, způsobilost

podojit

podojit - pomusti

podojiti

podojiti - nakojit, podojit

podražit

podražit - poskupiti

podražiti

podražiti - podráždit, poškádlit

podrobit

podrobit - podčiniti
podrobit (se) - podložiti (se), pokoriti (se)

podrobiti

podrobiti - nadrobit všude, rozdrobit

podvést

podvést (-vedu) - prevariti, nasamariti

podvesti

podvesti - zavést pod něco

podvodní/podvodný

podvodní - podvodni(-dan)
----------
podvodný - prevaran, prevarljiv, lažan

podvodni

podvodni(-dan) - podvodní

pochytat

pochytat - pohvatati

pohitati

pohitati - pospíšit si

pochod

pochod - marš, hod; koračnica; (kemijski) proces

pohod

pohod - pochod, tažení
bojni pohod - výprava vojenská
neprijateljski pohod - vpád nepřátelský

pochodit

pochodit - obilaziti, pohoditi
pochodit dobře, špatně - proći dobro, zlo

pohoditi

pohoditi - navštěvovat, navštívit

pojit/pojít

pojit (pojím) - spajati, spojiti
----------
pojít (pojdu) - crknuti, krepati, uginuti
pojít odkud - potjecati

pojiti

pojiti - napájet

pokladní

pokladní - blagajnički; blagajnica

pokladni

pokladni - masopustní

poklonit se

poklonit se - nakloniti se, pokloniti se

pokloniti (se)

pokloniti se - uklonit se, poklonit se
----------
pokloniti - darovat, věnovat

pokoj

pokoj - mir, pokoj; soba, odaja
pokoj duše - pokoj duše

pokoj

pokoj - klid, mír, pokoj, odpočinek
za pokoj duše - pro klid duše, pokoj duše
pokoj vječni - věčné odpočinutí, pokoj věčný
stanje pokoja - výslužba

pokojný

pokojný - miran, tih

pokojni

pokojni - zesnulý, zemřelý, nebožtík

pokora

pokora - poniznost, pokornost, smjernost

pokora

pokora - pokání
činiti pokoru - pokání činit

pokořit

pokořit - poniziti, pokoriti, podjarmiti
----------
pokořit se - poniziti se, učiniti se pokornim

pokoriti

pokoriti - pokořit, podrobit, podřídit, přemoci, podmanit
----------
pokoriti se - podrobit se

pokorný

pokorný - ponizan, pokoran, smjeran

pokorni

pokorni(-ran) - pokorný, poslušný

pokraj

pokraj - rub

pokraj

pokraj - vedle, při, u, podél

pokrývač

pokrývač - pokrivač krovova

pokrivač

pokrivač - pokrývka, přikrývka
pokrivač krovova - pokrývač
pokrivač za stol - ubrus

pokus

pokus - pokus, pokušaj
pokus vraždy - pokušaj ubojstva

pokus

pokus - pokus, zkouška

pól

pól - pol, stožer
severní, jižní pól - sjeverni, južni pol
magnetický, elektrický pól - magnetski, električni pol

pol

pol - pól, točna
sjeverni, južni pol - zeměpisná severní, jižní pól
magnetski, električni pol - magnetický, elektrický pól
----------
pol, pola (pril.) - půl, půlka, polovina

pomokřit

pomokřit - pokvasiti

pomokriti

pomokriti - počurat, pomočit, svlažit
----------
pomokriti se - vyčurat se

ponor

ponor - gaz – dubina do koje brod ponire u vodi

ponor

ponor - propast, rokle

popis

popis - opis, popis
popis lidu (obyvatelstva) - popis stanovništva (pučanstva)

popis

popis - soupis, seznam
popis stanovništva (pučanstva) - popis (sčítání) lidu (obyvatelstva)
popis robe - inventarizace

popisný

popisný - opisni; popisni (arak)

popisni

popisni - soupisový, seznamový

popravit

popravit - pogubiti, smaknuti

popraviti

popraviti - spravit, opravit, napravit
popraviti (se) - zlepšit (se), polepšit (se)

popud

popud - poticaj, potstrek, pobuda

poput

poput - jako, podobně jako, stejně jako

poradit

poradit - (po)savjetovati
poradit se - posavjetovati se

poraditi

poraditi oko čega - usilovat oč, snažit se oč, dát si práci s čím

porazit

porazit - oboriti, srušiti
porazit nepřítele (v bitvě) - poraziti, potući neprijatelja (u bitki)
porazit soupeře (u sportu) - pobijediti, poraziti protivnika (u sportu)
porazit (vola) - zaklati (vola)
porazit strom - posjeći stablo

poraziti

poraziti - porazit, udolat, přemoci
poraziti neprijatelja (u bitki) - porazit nepřítele (v bitvě)
poraziti protivnika (u sportu) - porazit soupeře (u sportu)

poručit

poručit - zapovjediti, naložiti; naručiti

poručiti

poručiti - vzkázat, oznámit, vyřídit

poručník

poručník - staratelj, tutor, skrbnik

poručnik

poručnik - poručík

porušit

porušit - prekršiti; oštetiti; narušiti (mir)
porušit dané slovo - pogaziti riječ

porušiti

porušiti - zbořit, rozbořit, rozbourat
porušiti se - zbořit se, zhroutit se

posada

posada - kavez, gajba

posada

posada - posádka, garnizona
posada broda - posádka lodi, mužstvo lodi

posílit

posílit (se) - ojačati (se), okrijepiti (se)

posiliti se

posiliti se - uchopit moc, sílu; zmocnit

poskok

poskok - skok
poskok (lidově) - podređeni suradnik koji mora sve obavljati, djevojka (čovjek) za sve

poskok

poskok - skok, poskočení; (zool.) zmije růžkatá (Vipera ammodytes)

postarat se

postarat se - pobrinuti se
postarat se o koho - zbrinuti koga

postarati se

postarati se - zestárnout
postarati se za koga, što - postarat se o koho, oč; mít péči oč

postava

postava - stas, uzrast, lik, figura, rast

postava

postava (kazalište) - herecké složení
postava (sport) - složení mužstva na hříšti

postavit (se)

postavit - postaviti, namjestiti, metnuti; sagraditi
postavit na stůl - metnuti na stol
postavit dům - sagraditi kuću
postavit pomník - podignuti spomenik
----------
postavit se - postaviti se
postavit se do řady - svrstati se
postavit se proti komu - ne uzmaknuti
postavit si hlavu - uzjoguniti se, biti tvrdoglav

postaviti (se)

postaviti - postavit, položit; jmenovat, stanovit
postaviti stol - prostřít stůl
postaviti dijagnozu - stanovit diagnózu
postaviti cilj - určit cíl
postaviti zadatak - uložit úkol
postaviti pitanje - položit otázku
postaviti zasjedu - nastražit léčku
postaviti zamku - nalíčit past
----------
postaviti se - postavit se

postrádat

postrádat - biti bez čega, nemati; ne nalaziti

postradati

postradati - utrpět velkou škodu; přijít o všechno; utrpět úraz

poštívat

poštívat - podbadati, huškati, dražiti

poštivati

poštivati - ctít, uctívat, vážit si, respektovat

potírat

potírat -  suzbijati, uništavati

potirati

potirati -  ničit, hubit

potvora

potvora -  nakaza, čudovište, mrcina (vulg.)

potvora

potvora - pomluva

potvořit

potvořit - unakaziti, izobličiti

potvoriti

potvoriti - pomluvit

povedený

povedený - uspjeli, prefrigan
povedené kvítko - prefriganac

poveden

poveden(-i) - odvedený (trpné příčestí od slovesa povesti = odvést, vzít se sebou)

povést (se)

povést (povedu) - voditi, povesti
 
 
----------
povést se - uspjeti, polaziti za rukom

povesti

povesti (povedem) - odvést, vzít se sebou
povesti istragu - zahájit vyšetřování
povesti parnicu - zahájit spor
----------
povesti se za nekim - následovat koho, někoho vzít za vzor

pověstný

pověstný - ozloglašen; slavan, glasovit, znamenit

povijesni

povijesni - dějinný, dějepisný, historický

pověst

pověst (báje) - priča
pověst (fáma) - neprovjerena vijest, glasina
pověst (zvěst, reputace) - glas
dobrá pověst - dobar glas, ugled

povijest

povijest - dějiny, dějepis (vyučovací předmět)

povyk

povyk - vika, buka, graja, halabuka

povik

povik - výkřik

povýšen

povýšen - povišen, uzdignut; unaprijeđen, promaknut

povišen

povišen(-i) - zvýšen, povýšen (trpné příčestí od slovesa povisiti = zvýšit, povýšit)

povít

povít - poviti, zaviti
povít dítě - poviti dijete
povila mu dcerku (fig.) - rodila mu je kćerku

poviti

poviti - zavinout, obvázat
poviti dijete - povít dítě, zabalit, obvinout plenkami

povolný

povolný - popustljiv, blag, poslušan

povoljni

povoljni(-ljan) - příznivý, výhodný, vhodný, kladný

povrch

povrch - površina

povrh

povrh - nad, přes
povrh glave - nad hlavou
povrh svega - přese všecko
povrh toga - nadto, kromě toho

poznat

poznat - prepoznati, poznati, upoznati; shvatiti

poznati

poznati - poznat
poznati se - poznat se, znát se

poznávat

poznávat - poznavati, prepoznavati; shvaćati, učiti

poznavati

poznavati (se) - znát (se), poznávat (se)

pozor

pozor - pozor, oprez
dávat pozor - paziti
mít se na pozoru (před kým, čím) - čuvati se (nekoga, nečega)
pozor! - mirno!, pozor!, pazi!

pozor

pozor - pozor, pozornost

pozorný

pozorný - pažljiv, pozoran, učtiv

pozorni

pozorni(-ran) - pozorný, bedlivý

pozornost

pozornost - pažljivost, pažnja; mali dar

pozornost

pozornost - pozornost, bedlivost

pračka

pračka - stroj za pranje rublja

praćka

praćka - prak

práh/prach

práh - prag
prach - prah, prašina
prach střelný - puščani prah, barut
prachové peří - meko perje, pahuljice; maljice

prah

prah - prach, prášek
cvjetni prah - pyl

pramen

pramen - vrelo, izvor, pramen
pramen bohatství - izvor bogatstva
pramen vlasů - pramen kose

pramen

pramen - pramen (chomáč)
pramen kose - pramen (chomáč) vlasů

prapor

prapor - zastava, stijeg, barjak; bataljun

prapor

prapor - spraš

prášit

prášit - prašiti, dizati prašinu; hvastati se; lagati
prášit se - prašiti se

prašiti

prašiti (se) - prášit (se) (prach)

prát

prát (peru) - prati
prát prádlo - prati rublje
----------
prát se - tući se, hrvati se
prát se oč - otimati se za nešto

prati

prati - prát, mýt, umývat, vymývat, vymývat
prati rublje - prát prádlo
----------
prati se - mýt se, umývat se

pravda

pravda - istina

pravda

pravda - spravedlnost
krojiti pravdu - rozsuzovat, soudit

pravý

pravý - desni; istinit, prav, nepatvoren, izvoran, autentičan
pravý úhel - pravi kut

pravi

pravi (prav) - pravý (bez významu "desni"), skutečný, opravdový, správný, nefalšovaný
pravi kut - pravý úhel
pravi prijatelj - opravdový přítel
pravo vrijeme - pravý čas
pravi put - správná cesta

pravice

pravice - desnica, desna ruka; desnica u političkom smislu

pravice

pravice (pl. od pravica) - výhradní, přednostní práva
pravica - spravedlnost, právo

pravit

pravit - reći, kazati

praviti

praviti - dělat, činit, zhotovit, vytvářet, vyrábět
praviti se - dělat se, dělat ze sebe koho, tvářit se jak

právo/pravo

právo - pravo, pravda, pravica, ovlaštenje
pravo; doprava, vpravo, napravo - desno, udesno, nadesno

pravo

pravo - právo
prävo - přímo, rovně; dobře; správně; vhod

přebít/přebýt

přebít (-biji) - pobiti (u kartanju)
----------
přebýt (-budu) - preostati

prebiti

prebiti - přerazit, zlomit, zbít, rozlomit

překapat

překapat - prekapljivati, destilirati

prekapati

prekapati - prohrabovat, prohledat (např. zavazadla), prohledávat; nakypřit půdu

překrojit

překrojit - prerezato

prekrojiti

prekrojiti - přešít, znovu stříhnout; předělat, dát jiný tvar

přeplavit

přeplavit - prevesti (lađom), prebroditi

preplaviti

preplaviti - zaplavit, zatopit (vodou)

přepravit

přepravit - prevesti, otpremiti, transportirati, prevesti preko

prepraviti

prepraviti - předělat, přešít

přerušit

přerušit - prekinuti, obustaviti

prerušiti (se)

prerušiti (se) - přestrojit (se), převléci (se)

přestat/přestát

přestat (-stanu) - prestati
----------
přestát (-stojím) nemoc - preboljeti, pretrpjeti bolest

prestati

prestati - přestat(-stanu), skončit

přestup

přestup - prijelaz, prelazak, presjedanje (u prijevozu); pristupanje (drugoj stranci, vjeri)

prestup

prestup (prijestup) - přestupek, přečin, provinění

přestupný

přestupný - prestupni
přestupný rok - prestupna godina

prestupni

prestupni - týkající se přestupku
prestupna godina - přestupný rok

předhodit

předhodit - predbaciti; baciti pred

prethoditi

prethoditi - předcházet

převařit

převařit - prekuhati, previše kuhati

prevariti

prevariti - podvést, ošidit, ošálit, obelstít, oklamat, obelhat
----------
prevariti se - zmýlit se, oklamat se, přepočítat se

převést/převézt

převést (-vedu) přes co - prevesti(-vedem), odvesti (-vedem) preko nečega (na drugu stranu, prijeko)
převést (-vedu) na koho (úkol) - prenijeti na koga (zadatak)
----------
převézt (-vezu) (se) - prevesti (-vezem) (se), pre-voziti (se), prebaciti (se)

prevesti

prevesti (-vedem) (preko nečega) - převést(-vedu) přes co
prevesti (-vedem) na drugi jezik - přeložit do jiného jazyka
 
----------
prevesti (-vezem) (se) - převézt (-vezu) (se)

při/prý

při - pri, kod, kraj
při nejlepší vůli - uz najbolju volju
mít při sobě - imati uza se
přitom zůstane - tako će ostati
při této příležitosti - ovom prilikom
při (vyučování) - za vrijeme (obuke)
----------
prý - tobože, navodno

pri

pri (mjesto) - při
pri (vrijeme) - při, za
pri kraju - ke konci
biti pri ruci - být po (při) ruce

přibít/přibýt

přibít (-biju) - pribiti
přibít na kříž - pribiti na križ, raspeti
----------
přibýt (-budu) - povećati se, prirasti
přibýt na váze - dobiti na vagi, odebljati
přibýt někam - prispjeti, stići, pridoći

pribiti

pribiti - přibít (-biju), přitlouci
pribiti na križ - přibít na kříž

přibývat

přibývat - rasti, povećavati se, umnažati se

pribivati

pribivati - účastnit se, být přítomen

příčestí

příčestí - particip, glagolski pridjev

pričesti

pričesti, pl. od pričest - (cirk.) svaté přijímání

přičinit se

přičinit se - potruditi se, nastojati

pričiniti se

pričiniti se - zdát se, zatvářit se, tvářit se

příchod

příchod - dolazak, stizanje, prispijeće
příchod k čemu - prilaz, pristup

prihod

prihod - příjem, plat, důchod, výnos

přihodit

přihodit - dobaciti, dodati
přihodit se - dogoditi se, desiti se, zbiti se

prihoditi

prihoditi - přicházet

příkaz

příkaz - nalog, zapovijed, naredba

prikaz

prikaz - vylíčení, znázornění, referát

přikázat

přikázat - zapovjediti, naložiti; dodijeliti

prikazati

prikazati - ukázat, vylíčit, předvést, promítnout, znázornit, podávat zprávu
prikazati (se) - představit (se)

příkladný

příkladný - uzoran, primjeran

prikladni

prikladni(-dan) - vhodný, příhodný, způsobilý, účelný, použitelný, odpovídající

přikvačit

přikvačit - brzo doći, dotrčati, pritrčati
přikvačit na pomoc - priskočiti u pomoć

prikvačiti

prikvačiti - zahákovat, zaháknout

příliv

příliv - plima
příliv a odliv - plima i oseka

priliv

priliv - příval

příměr

příměr - prispodoba

primjer

primjer - příklad, vzor

přímka

přímka - pravac

primka

primka - stvrzenka

přínos

přínos - (do)prinos, prilog

prinos

prinos - příspěvek, výnos

případný

případný - možebitan, moguć

pripadni

pripadni(-dan) - příslušný, náležitý, případný

případnost

případnost - slučajnost

pripadnost

pripadnost - příslušenství, přináležitost

připít

připít - nazdraviti, napiti

pripiti se

pripiti se - přitisknout se, přitulit se k sobě

připovědět

připovědět - obećati, obreći

pripovjediti

pripovjediti - povědět, říci, sdělit

přiřadit

přiřadit - pridružiti, poredati, nanizati

priraditi

priraditi - získat co, dosáhnout prací čeho

přísada

přísada - primjesa, dodatak

prisad

prisad - sazenice

příslušný

příslušný (kompetentní) - nadležan, odgovarajući
příslušný (patřící k čemu) - pripadajući, pripadan
příslušný (domovský) - zavičajan

prislušni

prislušni - odposlouchávací, naslouchací
prislušni aparat - odposlouchávací přístroj

příslušník

příslušník - pripadnik
státní příslušník - državljanin

prislušnik

prislušnik - přísedící

přísnost

přísnost - strogost, stega

prisnost

prisnost - důvěrnost, intimnost

přispět

přispět - doprinijeti, pripomoći, pridonijeti

prispjeti

prispjeti - přijít, přijet, dojít, přiletět, dorazit

přistát

přistát lodí - pristati lađom
přistát letadlem - pristati avionom

pristati

pristati - přistoupit nač, svolit, přivolit, souhlasit
pristati lađom, avionom - přistát lodí, letadlem

přístav

přístav - pristanište, luka
přístav štěstí - luka sreće

pristav

pristav - soudní adjunkt

přivést

přivést - dovesti, privesti
přivést do pohybu - staviti u pokret
přivést do hrobu - spraviti koga u grob
přivést to kam - daleko dotjerati
přivést k vědomí (rozumu) - osvijestiti
přivést dítě na svět - donijeti dijete na svijet
přivést koho do rozpaků - dovesti koga u nepriliku
přivést (přimět) koho k čemu - postići što kod nekoga
přivést vodu, plyn (techn.) - uvesti vodu, plin

privesti

privesti - přivést
privesti kraju - přivést ke konci

přivodit

přivodit - prouzročiti
přivodit škodu - prouzročiti štetu

privoditi

privoditi - přivádět
privoditi kraju - přivádět ke konci

přízvuk

přízvuk - naglasak, akcent

prizvuk

prizvuk - náznak

prkno

prkno - daska

prkno

prkno - řiť, zadnice

probádat

probádat - proučiti, istražiti

probadati

probadati - probodávat, propichovat
probadati u kostima - bodat v kříži

probrat

probrat - prebrati, trijebiti
probrat školní látku - proći školsko gradivo
probrat (prohlédnout) - pregledati, razmotriti
probrat (při vyučování) - proći, proučiti
probrat (projednat) - raspraviti
----------
probrat se - sabrati se, osvijestiti se

probrati

probrati - vybrat, přebrat, vytřídit

prokázat

prokázat - dokazati
prokázat laskavost - učiniti ljubav, ljubaznost
prokázat službu - učiniti uslugu
----------
prokázat se - legitimirati se

prokazati

prokazati koga - prozradit, vyzradit, udat
prokazati što - tajně (skrytě) hlásit, ohlásit, oznámit

propast/propást

propast - ponor, provalija, bezdan
propást - propustiti (kad nešto izbjegne), promašiti
propást příležitost - propustiti priliku

propast

propast - zánik, záhuba, zkáza
propasti - propadnout, zapadnout, zaniknout, ztroskotat, upadnout, zahynout, přijít nazmar, klesnout
propasti u zemlju od stida - propadnout se do země hanbou
propasti (pasti) na ispitu - propadnout u zkoušky

propusť

propusť - odvodni kanal; brana, ustava na rijeci

propust

propust - promeškání, nedbalost, nedopatření; průchod; odvodní kanál

propustit

propustit - propustiti, pustiti
propustit ze služby - otpustiti iz službe
propustit na svobodu - pustiti na slobodu

propustiti

propustiti - propustit, poskytnout průchod; vynechat, zameškat, opominout
propustiti priliku - propást příležitost
propustiti vlak - zmeškat vlak

prosit/prosít

prosit - moliti, zatražiti
----------
prosít - prosijati, presijati

prosit

prosit - žebrat
prositi djevojku - žádat o ruku děvčete

prostý

prostý - priprost, jednostavan; neuk
prostá váha - apsolutna težina
prostá řeč - proza

prosti

prosti (prost) - jednoduchý, prostý; obyčejný; neotesaný, hrubý, neuhlazený, sprostý, neomalený, neslušný
prosti puk - uza, chátra, prostý lid
prosta šala - sprostý vtip
prosta rečenica - věta jednoduchá
prostim okom - pouhým okem

protivný

protivný - odvratan, oduran, ogavan, gadan, mrzak, neprijatan, antipatičan

protivni

protivni(-van) - odporující, opačný, protichůdný, protikladný
biti protivan nečemu - odporovat čemu
biti protivnog mišljenja - být opačného názoru
u protivnom slučaju - v opačném případě

proto

proto - zato, stoga, radi
právě proto - toga baš zato

proto

proto, protopop - pravoslavný kněz

provést/provézt

provést (-vedu) (vykonat) - provesti, izvršiti, izraditi, obaviti, učiniti što, ostvariti
provést koho kudy - pratiti koga
provést (divadelní kus apod.) - kamo izvesti (kazališni komad i sl.)
----------
provézt (-vezu) se - provozati se

provesti

provesti (-vedem) - provést, vykonat
provesti neko vrijeme - strávit nějakou dobu
----------
provesti se - mít se jak
lijepo se provesti - příjemně prožít dobu, mít se dobře, dobře se pobavit
----------
provesti (-vezem) - provézt, svézt
provesti se - projet se

provoz

provoz - promet, saobraćaj

provoz

provoz - tranzit

prs

prs - sisa, dojka
prsa - prsa (prsi), grudi, njedra; sise, dojke

prsa

prsa (prsi) - prsa, hruď, ňadra
boriti se prsa o prsa - bojovat muž proti muži

prskat

prskat - štrcati, prskati; frktati (mačka)
prskat jiskry - vrcati iskre

prskati

prskati - stříkat, prskat, kropit

prst/prsť

prst - prst
----------
prsť - zemlja crnica, humus

prst

prst - prst
kažiprst - ukazováček
mali prst - malíček
nožni prst - prst na noze, u nohy
ići na prstima - jít po špičkách
gledati kome kroz prste - být shovívavý ke komu, dívat se skrz prsty
ne vidi se ni prst pred nosom - je tma jako v pytli
uprijeti prstom u nekoga - ukázat (prstem) na koho
isisati iz prsta - vycucat si z prstu
opeći prste - spálit si prsty

pršet

pršet - kišiti, daždjeti
prší - pada kiša, kiši
prší jen se leje - kiša pada kao iz kabla

pršiti

pršiti - sněžit; mžít, mrholit

pružit

pružit - biti gibljiv, elastičan

pružiti

pružiti - poskytnout, dát, podat, natáhnout (ruku)
pružiti pomoć - poskytnout pomoc
pružiti dokaz - podat důkaz
pružiti otpor - postavit se na odpor
pružiti kome ruku - podat někomu ruku
----------
pružiti se - natáhnout se
pružila se prilika - naskytla se příležitost

pružný

pružný - elastičan, gibak, rastezljiv

pružni

pružni - kolejový, kolejnicový, traťový

puch

puch - smrad, zadah

puh

puh - plch, sysel

puk

puk hokejový - pak, okrugla ploča kod hokeja
puk na kalhotách - uzdužni rub (oštar pregib) na hlačama kad su ispeglane
puk (botan.) - pupoljak, mladica

puk

puk - pluk; lid, národ, obyvatelstvo

puma

puma - bomba
puma (zool.) - puma (kuguar)

puma

puma - puma (zool.)

pusa

pusa - poljubac; usta

pusa

pusa (slang.) - polibek

pustit

pustit - pustiti
pustit se kam - poći, krenuti kuda
pustit se do čeho - otpočeti nešto, dati se na posao
pustit se za kým - ići u potjeru, slijediti koga
pustit (uvolnit) - pustiti, osloboditi
pustit barvu - pustiti boju, izblijedjeti

pustiti

pustiti - pustit, propustit; upustit; nechat koho
pustiti na miru - nechat na pokoji
pustiti u promet - dát do oběhu
pustiti u pogon - dát do provozu
pustiti bradu - nechat si narost plnovous
pustiti kome na volju - nechat komu co na vůli
pustiti dušu - vypustit duši
pustiti korijen - pustit kořeny
pustiti mašti na volju - dát se unášet fantazii
pustiti (dati) krv - pustit krev, pouštět žílou
pustiti preda se - pustit dopředu, dát přednost
pusti to! - nech to být!

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.