• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Slovník česko-chorvatských homonym

O

České slovo

Hrvatska rijec

o

o - o, za, na, při, proti, do
govoriti o kome, o čemu - mluvit o kom, o čem
o ručku - za oběda, při oběde
visjeti o klinu (o čavlu) - viset na hřebíku
o svom trošku - na vlastní útraty
sve ovisi o tebi - vše závisí na tobě
ogriješiti se o koga - pohřešit se proti komu
udariti nogom o kamen - kopnout nohou do kamene

o

o - o, za, na, u
psát o kom, o čem - pisati o kome, čemu
o ano - o da, dakako
o Vánocích - o Božiću
vědět o tom - znati za to
prosit o chléb - moliti za kruh
o 100 kun více - za 100 kuna više
hrát o peníze - igrati za novac
opřít se o hůl - osloniti se o štap
o desáté hodině - u deset sati
přijde o hodinu později - doći će jedan sat kasnije

obít

obít - okovati

obiti

obiti - vylomit, vyrazit, vypáčit, násilně otevřít

obojek

obojek - ogrljak koji pas ima oko vrata

obojak

obojak - onuce

obor

obor - struka, područje (znanosti); djelokrug

obor

obor - plotem ohrazený dvůr pro domácí zvířata

obrat

obrat - obrati, oglodati
obrat koho - okrasti koga

obrati

obrati - obrat, očesat, otrhat
obrati mlijeko - sesbírat smetanu z mléka

obrátit

obrátit (se) - obrnuti (se), okrenuti (se)
obrátit (se) na víru - obratiti (se) na drugu vjeru
obrátit (se) v něco - pretvoriti (se) u nešto
obrátit pozornost - obratiti pažnju
obrátit se na koho - obratiti se na nekoga
obrátit se kam - uputiti se nekamo

obratiti

obratiti (se) - obrátit (se), otočit (se)
obratiti (se) na drugu vjeru - obrátit (se) na víru
obratiti pažnju - obrátit pozornost
obratiti se na nekoga - obrátit se na koho

obraz

obraz - slika

obraz

obraz - obličej, tvář
obraz (prenes.) - čest

obřezat

obřezat - orezati
obřezat (vykonat obřízku) - obrezati [sunetiti, izvršiti obrezanje (sunet) muške djece u muslimana]

obrezati

obrezati - ořezat, okrájet, ostříhat
obrezati (sunetiti) - obřezat (vykonat obřízku chlapců u mohamedánu)

obrok

obrok - stočna hrana

obrok

obrok (jela) - porce, příděl jídla
obrok (otplata) - splátka
plaćanje u obrocima - splátkové placení

od

od - od, iz
nedaleko od nás - nedaleko od nas
od loni - od lani
od tehdy - otada, odonda
kniha od Karla Maye - knjiga Karla Maya
od základu - iz temelja

od

od - od, z (ze), než, o, na
od početka do kraja - od začátku do konce
kuća od kamena - dům z kamene
od gladi - z hladu
od straha - ze strachu
jedan od njih - jeden z nich
jači od smrti - silnější než smrt
stan od dvije sobe - dvoupokojový byt, byt o dvou pokojích
biti od koristi - být na prospěch
dijete od četiri godine - čtyřleté dítě
od zime - zimou

oddat se

oddat se (čemu) - odati se (nečemu)
oddat se s kým - ženiti se, udati se, vjenčati se

odati (se)

odati - prozradit
odati se - prozradit se
odati se nečemu - oddat se čemu
odati počast - prokázat čest
odati tajnu - vyzradit tajemství

odbít / odbýt

odbít (odbiji) - odbiti
odbilo deset (hodin) - otkucalo (odbilo) je deset (sati)
----------
odbýt (odbudu) (koho) - riješiti se (koga)
odbýt práci - svršavati posao na brzu ruku, nemarno
----------
odbýt se (čím) - zadovoljiti se (čime)

odbiti

odbiti - odrazit, odmítnout, odpočítat, odbít
odbiti (udarac, neprijateljski napadaj) - odrazit
odbiti loptu - odrazit, odbít míč
odbiti (molbu, zahtjev; krivnju, odgovornost) - odmítnout
odbiti (od plaće, računa; troškove) - odpočítat
odbiti (o satu) - odbít
odbiti od sise - odstavit

odbor

odbor - odjel neke organizacije, upravna jedinica

odbor

odbor - výbor
upravni odbor - správní výbor
nadzorni odbor - dozorčí (revizní) výbor

odborník

odborník - stručnjak

odbornik

odbornik - člen výboru

odjet

odjet (odjedu) - otputovati, odvesti se

odjeti

odjeti (se) - obléci (se)

odloučit

odloučit - odijeliti, odvojiti
----------
odloučit se - rastati se, odijeliti se

odlučiti

odlučiti - rozhodnout; odloučit, oddělit
----------
odlučiti se - rozhodnout se, odhodlat se

odluka

odluka - rastava (Crkve od države i sl.)

odluka

odluka - rozhodnutí

odradit

odradit - odvratiti od nečega, spriječiti namjeru, savjetovati kome da nešto ne čini, odgovoriti

odraditi

odraditi - odpracovat

odrazit

odrazit - odraziti, odbiti
odrazit od břehu - otisnuti se od obale, otploviti
odrazit (míč, útok) - odbiti (loptu, napadaj)
----------
odrazit se (od čeho) - odbiti se (od nečega)
odrazit se (zrcadlit se) - odraziti se, zrcaliti se

odraziti

odraziti (npr. svjedodžba odražava marljivost učenika) - odrazit
 
 
----------
odraziti se - odrazit se

odvážit

odvážit - odvagnuti
----------
odvážit se - odvažiti se, usuditi se

odvažiti se

odvažiti se - odvážit se, opovážit se

odvést

odvést (-vedu) - odvesti (-vedem); uzeti u vojsku
odvést (od čeho) - odvratiti (od nečega)

odvesti

odvesti (-vedem) - odvést (-vedu)

odvodit

odvodit - odvoditi; razlagati (pojmove); izvoditi (riječi), deducirati

odvoditi

odvoditi - odvádět, odvozovat

odvratný

odvratný - otklonjiv

odvratni

odvratni(-tan) - odporný, protivný, hnusný

ohladit

ohladit - ugladiti, izgladiti

ohladiti

ohladiti - ochladit

oholit se

oholit se -  obrijati se

oholiti se

oholiti se - naparovat se, chovat se pyšně, vypínat se

okno

okno - prozor

okno

okno - okenní tabule; okno
okno (na blagajni u kolodvoru) - okénko
okno u rudniku - šachta

oko

oko - oko; omča

oko

oko - oko
oko (prijedlog) - okolo, kolem

okov

okov - akov, čabar, vedro, kabao
pl. okovy (pouta na ruce, nohy) - okovi (lisičine, negve, za okovati zatvorenika u kaznionici)

okov

okov - kování (na dveřích apod.)
pl. okovi (lisičine, negve) - okovy, pouta pro upoutání trestance v káznici

okovat

okovat (-ám) - okovati (vrata, točak i sl.)
okovat (koně)  -  potkovati, okovati (konja)

okovati

okovati (-ujem) - okovat (dveře, kolo, apod.)
okovati (konja) - podkovat, okovat (koně)
okovati (zatvorenika) - upoutat okovy (trestance)

omést

omést (-etu) - pomesti (metlom)

omesti

omesti - překazit, splést

ométat

ométat (-étám) - mesti (metlom)

ometati

ometati - ztěžovat

opak

opak - suprotnost

opak

opak(-i) - zlý, krutý, zvrhlý, špatný

opera / opěra

opera - opera, opera (zgrada)
opěra - potpora, uporište

opera

opera - opera, opera (budova)

obchod

obchod (obchodování) - trgovanje, (trgovački) posao, trgovina
sjednat obchod - sklopiti posao
obchod v malém - maloprodaja
obchod (prodejna) - trgovina, dućan, (trgovačka) radnja

ophod

ophod - obcházení, obchůzka, průvod
crkveni ophod (pohod) - procesí

opis

opis - prijepis, kopija

opis

opis - popis, líčení

oprava

oprava - popravak, ispravak

oprava

oprava - ženské šaty, oblek

oprostit

oprostit - osloboditi
----------
oprostit se - osloboditi se, izbaviti se

oprostiti

oprostiti - prominout, odpustit
----------
oprostiti se - rozloučit se

obtočit

obtočit - omotati, zamotati

optočiti

optočiti - obroubit, olemovat

opustit

opustit - napustiti, ostaviti

opustiti

opustiti (opustjeti) - zpustnout, stát se pustým, stát se liduprazdným
opustiti (opustošiti) - zpustošit, vyplenit, vylidnit
opustiti se - uvolnit se, relaxovat

osnova

osnova - osnova, nacrt; konac za utrku, žica (nit) u osnovi
osnova zákona - prijedlog, nacrt zakona

osnova

osnova - osnova; základ, plán, nástin

ostružina

ostružina - kupina

ostružina

ostružina(-žak) pl. ostružine(-šci) - oškrabky, hoblovačky

osud

osud - udes, sudbina, kob

osuda

osuda - rozsudek, odsouzení

odkaz

odkaz - ostavština, oporuka
odkaz na literaturu - navod, citat

otkaz

otkaz - výpověď, odřeknutí

odkázat

odkázat koho na (něco) - uputiti na (što), pokazati na
odkázat komu co - oporučno ostaviti

otkazati

otkazati - vypovědět, odříci

odklonit

odklonit - pomaknuti, otkloniti, odvratiti; promijeniti smjer (npr. prometa automobila)

otkloniti

otkloniti - odklonit, odvrátit, odmítnout

otkud

odkud - otkuda, odakle

otkud

otkud, otkuda - odkud; z čeho

otočit

otočit (se) - okrenuti (se), obrnuti

otočiti

otočiti - stáčet víno

otočný

otočný - okretljiv, što se može vrtjeti

otočni

otočni - ostrovní

otok

otok - oteklina

otok

otok - ostrov

odpírat

odpírat - uskraćivati
odpírat prádlo - pojedinačno prati, ispirati rublje

otpirati

otpirati - odmykat, otvírat

odpis

odpis - raspis, otpis (raspis)

otpis

otpis - odpis; odepsání (dluhu)

odplata

odplata - odmazda, osveta

otplata

otplata - splátka
otplata na rate - placení na splátky

odplatit

odplatit - vratiti milo za drago, odmazditi

otplatiti

otplatiti - splatit
otplatiti na rate - zaplatit na splátky

odpravit

odpravit - odstraniti, ukloniti

otpraviti

otpraviti - vypravit, poslat pryč, odklidit

odpustit

odpustit - oprostiti

otpustiti

otpustiti - propustit, uvolnit (ze služby), dát výpověď

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.