• OVLAŠTENI ZASTUPNIK za Hrvatsku i Sloveniju
  • BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad

Rječnik češko-hrvatskih homonima

N

Hrvatska rijec

Češka riječ

na

na - na, k, v, u
na jug - na jih
ići na put - jít na cestu, vydat se na cestu
na pomolu - na obzoru, na dosah
staviti na raspolaganje - dát k dispozici
biti na broju - být v plném počtu
izvesti stvar na čistac - udělat ve věci jasno
stajati na vratima - stát u dveří
na taj način - takovým způsobem, na ten způsob
na jedvite jade - sotva, ztěžka
na mahove - občas
na vrijeme - včas
na silu - násilím
biti na okupu - být pohromadě

na

na - na, u, do, za
na! - uzmi!, na!
na čas - na (za) neko vrijeme
na každý způsob - na svaki način
na skok - na časak
na odpočinek dát - umiroviti, staviti u penziju
na jaře - u proljeće
ze dne na den - iz dana u dan
přijít na pomoc - doći u pomoć
na shledanou - do viđenja
na zimu - za zimu
na co to je? - za što je to?
na mou duši! - duše mi!

nabadati

nabadati - napichovat, nabodávat

nabádat

nabádat (-ám) (koho k čemu) - nagoniti, poticati, nagovarati (na što)

nabiti

nabiti - nabít, narazit, udusat, nacpat
nabiti cijene - zvýšit ceny
nabiti pušku - nabít pušku
nabiti bateriju - nabít baterii
nabiti rogove - nasadit parohy

nabít / nabit / nabýt

nabít - nabiti
nabít (pistoli apod.) - nabiti (puniti) (pištolj i sl.)
nabít (komu) (zbít) - istući, izbatinati (koga)
nabít (elektr. baterii) - nabiti (puniti) (bateriju)
----------
nabit - nabijen, napunjen, dupkom pun
nabito - dupkom puno
----------
nabýt (čeho, co) - steći, postići, polučiti (nešto)
nabýt odvahy - ohrabriti se, odvažiti se
----------
nabytý - stečen, podignut

nabor

nabor - záhyb, vráska

nábor

nábor - angažiranje, mobiliziranje

načeti

načeti - začít, načít

načetí

načetí - počinjanje

načisto

načisto - načisto, jasně
izvesti načisto - ujasnit, uspořádat, dát do pořádku

načisto

načisto - posve, sasvim
přepsat načisto - prepisati u čisto

nadati se

nadati se - doufat, mít naději

nadat

nadat (-dám) (koho, čím) - darivati, nadariti, obdariti (koga, čime)

nadavati se

nadavati se - mnoho, často dávat

nadávat

nadávat (komu) - psovati, grditi, ružiti (nekoga)

nadojiti

nadojiti - nakojit, kojit

nadojit

nadojit - musti, namusti

nakaza

nakaza - obluda, nestvůra, ohyzda

nákaza

nákaza - zaraza, infekcija, epidemija (masovno oboljenje od zarazne bolesti)
nákaza mravů - opadanje morala

nakladni

nakladni (izdavački) - nakladatelský, vydavatelský
nakladna (izdavačka) knjižara - nakladatelství

nákladní / nákladný

nákladní - teretni
----------
nákladný  - skup, dragocjen

naklon

naklon - poklona

náklon

náklon - nagib

nakloniti se

nakloniti se - naklonit se, poklonit se

naklonit

naklonit (se) - nagnuti (se), prignuti (se)

nakvasiti

nakvasiti - namočit, navlažit

nakvasit

nakvasit - zakiseliti, fermentirati

nakvašen

nakvašen(-i) - namočený, navlažený

nakvašený

nakvašený - ukiseljen; razljućen

naličiti

naličiti - podobat se

nalíčit

nalíčit (se) - našminkati (se)
nalíčit past - postaviti zamku, stupicu

naložiti

naložiti vatru - zatopit
naložiti (komu što) (dati nalog) - nařídit, přikázat (komu co)

naložit

naložit (něco na vůz) - ukrcati, natovariti (nešto na kola)
naložit (zelí, okurky) - ukiseliti (zelje, krastavce)
naložit maso - nasoliti meso
naložit ovoce - ukuhati voće
naložit do cukru - ušećeriti
naložit (s kým) - postupiti (s nekim)
naložit (s čím) - postupiti (s nečim), obraditi (što)

namet

namet - dávka, daň
namet snijega - závěj

námět

námět - tema, prijedlog

namiriti

namiriti račun - zaplatit, zapravit účet
namiriti dug - vyrovnat dluh
namiriti štetu - uhradit škodu
namiriti vjerovnike - uspokojit věřitele

namířit

namířit (na něco, někoho) - naciljati, nanišaniti (na nešto, nekoga)

naopak

naopak(-i) - obrácený, převrácen
naopako - obráceně, převrácen naopak, špatně

naopak

naopak (proti tomu) - naprotiv
naopak (opačně) - obrnuto, naopako

napad

napad - útok, záchvat

nápad

nápad - dosjetka, ideja

napis

napis - nápis, nadpis; článek, stať

nápis

nápis - natpis, naslov

napoj

napoj - pomyje pro dobytek, splašky

nápoj

nápoj - napitak, piće

naprava

naprava - zařízení, nástroj

náprava

náprava - popravljanje, popravak; zadovoljština; sprava, osovina

napraviti

napraviti - udělat, zhotovit

napravit

napravit - popraviti; uspraviti
napravit úd - uzglobiti
-----------
napravit se - popraviti se

naprosto

naprosto - jednoduše, prostě

naprosto

naprosto - potpuno

naprotiv

naprotiv - naproti tomu, naopak

naproti

naproti - nasuprot, preko puta; ususret
naproti tomu - naprotiv, nasuprot tome

napustiti

napustiti - opustit, zanechat

napustit

napustit - nakvasiti
napustit vodu (do vany) - naliti (pustiti) vodu (u kadu)
napustit (olejem) - natopiti (uljem)

nasaditi

nasaditi - nasadit, nasázet
nasaditi sjekiru na držalo - nasadit sekeru
nasaditi kokoš - nasadit slepici
nasaditi drveće - vysázet strom
nasaditi perivoj - yzaložit sad

nasadit

nasadit (si) (klobouk, brýle) - staviti, metnuti (šešir, očale)
nasadit sekeru - nasaditi sjekiru na držalo
nasadit slepici - nasaditi kokoš

nasjedati

nasjedati - sedat komu na lep

nasedat

nasedat (do vlaku, vozu) - ulaziti, popeti se, sjedati (u vlak, kola)

nastaviti

nastavit - prodloužit, pokračovat

nastavit

nastavit - postaviti kamo; opremiti, narihtati
nastavit (sukni) - produžiti (suknju)
nastavit hrdla, života - izložiti svoj život

nastradati

nastradati - utrpět úraz, nehodu, neštěstí, být postižen nehodou, neštěstím
smrtno nastradati - utrpět smrtelné zranění

nastřádat

nastřádat - prištedjeti, uštedjeti, zaštedjeti

natočiti

natočiti - načepovat, nalít

natočit

natočit - krenuti, zavinuti, naviti
natočit filmo - snimiti film

naučni

naučni (naučan) - vědecký

naučný slovník

naučný slovník - leksikon

navaliti

navaliti - zaútočit, vrhnout se

navalit

navalit - naprtiti, natovariti

navod

navod - citát

návod

návod - uputa

navoditi

navoditi - uvádět, citovat
navoditi na - navádět

navodit

navodit - inicirati, dovesti; prouzrokovati

navodni

navodni - údajný, domnělý
navodni znaci (navodnici) - uvozovky

návodný

návodný - uputan, metodički

navrh

navrh - nad, na vrcholu

návrh

návrh - prijedlog, ponuda; nacrt, osnova

navrtati

navrtati (navijati maticu na vijak) - navíjet matici na šroub, našroubovat matici

navrtat

navrtat - nabušiti, početi bušiti

nazirati

nazirati - nejasně vidět; tušit

nazírat

nazírat - gledati intuitivno, promatrati

nazivatinazivati - nazývat, pojmenovávat
nazivati telefonom - volat telefonicky
nazivati se - nazývat se

nazívat / nazývat

nazívat se - nazijevati se
----------
nazývat - nazivati, zvati
----------
nazývat se - nazivati se, zvati se

naznačiti

naznačiti - naznačit, vyznačit, poznamenat

naznačit

naznačit - nagovijestiti, davati sugestiju, naznačiti

nazvati

nazvati - nazvat, pojmenovat
nazvati telefonom - zavolat telefonicky

nazvat

nazvat (nazvu) - nazvati

ne pohoditi

ne pohoditi - nenavštívit

nepochodit

nepochodit - ne uspjeti

nebo

nebo - nebe, obloha

nebo

nebo - ili

nečasn

nečasni (-stan) - nečestný, nepoctivý, nedůstojný

nečasný

nečasný - nepravovremen, u nezgodan čas

nedjeljni

nedjeljni - nedělní, týdenní

nedělní / nedělný

nedělní - nedjeljni
----------
nedělný (líný) - neradin, lijen
nedělný (nedílný) - nedjeljiv

nejak(-i)

nejak(-i) - slabý, slaboučký

nějak

nějak - nekako
----------
nějaký - nekakav, neki

nemirni

nemirni (-ran) - neklidný, nepokojný

nemírný

nemírný - neumjeren

neodlučni

neodlučni (-čan) - nerozhodný, neodhodlaný

neodlučný

neodlučný - nerazlučiv, nerazdvojiv

nepodobni

nepodobni (-ban) - nevhodný

nepodobný

nepodobný - nesličan, drukčiji

nepravda

nepravda - nespravedlnost, bezpráví, křivda

nepravda

nepravda - neistina

nepristojni

nepristojni (-jan) - neslušný, nezpůsobný

nepřístojný

nepřístojný - nepriličan, neumjestan

nerad

nerad - nečinnost, zahálka

nerad / neřád

nerad - nerado, preko volje
----------
neřád(-u) - nečistoća, smeće
neřád(-a) - loš čovjek, gad, pokvarenjak

nerast

nerast - kanec, prase

nerost

nerost - ruda, mineral

nesklon

nesklon(-i) - nepříznivý

nesklonný

nesklonný - indeklinabilan, tj. koji se ne može deklinirati (sklanjati, mijenjati po padežima)

nestali

nestali - nezvěstný, zmizelý, ztracený

nestálý

nestálý - nestalan, nepostojan, prevrtljiv

netvarni

netvarni(-ran) - nemateriální, nehmotný

netvárný

netvárný - ružan, nezgrapan

nevjernik

nevjernik - nevěrník, věrolomný, nevěrný muž; nevěřící

nevěrník

nevěrník - nevjernik

noćnik

noćnik - náměsíčník
Noćnik - 2. díl eposu "Smrt Smail-age Čengića" od Ivana Mažuraniće

nočník

nočník - noćna posuda, kahlica

noriti

noriti - bláznit

nořit

nořit - roniti, uranjati

nuditi

nuditi (se) - nabízet (se)

nudit

nudit (se) - dosađivati (se)

Donatori

Jednota Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Vlada RH Vláda ČR
TOP

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.