• OVLAŠTENI ZASTUPNIK za Hrvatsku i Sloveniju
  • BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad

Rječnik češko-hrvatskih homonima

Ú

Hrvatska rijec

Češka riječ

u čast

u čast - na počest

účast

účast (přítomnost) - učešće, sudjelovanje
účast (podíl) - udio
účast (soucit) - sućut, saučešće

udes

udes - osud, neštěstí, úděl, sudba

úděs

úděs - strava, zaprepaštenje, užas, groza

ukaz

ukaz - dekret, výnos, vyhláška, nařízení

úkaz

úkaz - pojava, fenomen, izuzetna prirodna pojava

ukor

ukor - důtka, pokárání, výtka, domluva

úkor

úkor- poniženje; šteta, uštrb
být na úkor -  nanijeti štetu

umorni

umorni (-ran) - únavný, zemdlený

úmorný

úmorný - težak, mučan, umarajući

unos

unos - výnos, zisk

únos

únos - otmica

upis

upis - zápis
upis u visoku školu - zápis na vysokou školu, imatrikulace

úpis

úpis - obveznica, pismena obveza
dlužní úpis - zadužnica

uprava

uprava - správa, administrace; správní úřad

úprava

úprava (regulace) - uređenje, uredba
úprava (příprava) jídel - priprema jela
úprava (vnější vzhled) - oprema, vanjski izgled

upravni

upravni - správní
upravne vlasti - správní úřady
upravni govor - přímá řeč
upravno razmjerno (mat.) - přímo úměrný

úpravný

úpravný - brižljivo uređen, dotjeran, udešen

uredni

uredni (-dan) - pořádný, dbající pořádku, spořádaný, řádný

úřední

úřední - služben, uredovan, oficijelan

uročiti

uročiti - lhůtu umluvit, určit, domluvit, stanovit

úročit

úročit - ukamatiti

urok

urok - uřknutí, uhranutí

úrok

úrok - kamata, kamate

uskok

uskok - uprchlík z Bosny za turecké nadvlády; zběh, přeběhlík

úskok

úskok - doskočica, varka, izlika, lukavština

ustav

ustav - ústava, konstituce

ústav

ústav - zavod; ustanova
výchovný ústav - odgajalište

ustava

ustava - stavidlo; přehrada, zdymadlo; jez

ústava

ústava - ustav, konstitucija

utočiti

utočiti - vlít, nalít

útočit

útočit - navaljivati, jurišati, nasrtati, napadati

utok

utok (rijeka) - ústí, vtékání, vtok
utok (pravni) - odvolání, stížnost, rekurs

útok

útok - navala, juriš, nasrtaj, napadaj, napad, ofenziva

uvodni

uvodni - úvodní, vstupní
uvodna riječ - zahajovací proslov

úvodní

úvodní - uvodni
úvodní článek - uvodni članak

uvoz

uvoz - dovoz, import

úvoz

úvoz - klanac

uže

uže (adv. komp. od usko) - úže
uže - provaz, provazec, lano, oprátka, šňůra
debelo uže (na brodovima) - (silné) lano
uže za vješanje rublja - šňůra na prádlo

úže

úže (adv. komp. od úzce) - tješnje, uže

užina

užina (prostor) - úžina
užina (jelo) - svačina

úžina

úžina - užina (uzak prostor)
úžina horská - klanac
úžina mořská - morski tjesnac, moreuz

Donatori

Jednota Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Vlada RH Vláda ČR
TOP

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.