• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Slovník česko-chorvatských homonym

Ú

České slovo

Hrvatska rijec

účast

účast (přítomnost) - učešće, sudjelovanje
účast (podíl) - udio
účast (soucit) - sućut, saučešće

u čast

u čast - na počest

úděs

úděs - strava, zaprepaštenje, užas, groza

udes

udes - osud, neštěstí, úděl, sudba

úkaz

úkaz - pojava, fenomen, izuzetna prirodna pojava

ukaz

ukaz - dekret, výnos, vyhláška, nařízení

úkor

úkor- poniženje; šteta, uštrb
být na úkor -  nanijeti štetu

ukor

ukor - důtka, pokárání, výtka, domluva

úmorný

úmorný - težak, mučan, umarajući

umorni

umorni (-ran) - únavný, zemdlený

únos

únos - otmica

unos

unos - výnos, zisk

úpis

úpis - obveznica, pismena obveza
dlužní úpis - zadužnica

upis

upis - zápis
upis u visoku školu - zápis na vysokou školu, imatrikulace

úprava

úprava (regulace) - uređenje, uredba
úprava (příprava) jídel - priprema jela
úprava (vnější vzhled) - oprema, vanjski izgled

uprava

uprava - správa, administrace; správní úřad

úpravný

úpravný - brižljivo uređen, dotjeran, udešen

upravni

upravni - správní
upravne vlasti - správní úřady
upravni govor - přímá řeč
upravno razmjerno (mat.) - přímo úměrný

úřední

úřední - služben, uredovan, oficijelan

uredni

uredni (-dan) - pořádný, dbající pořádku, spořádaný, řádný

úročit

úročit - ukamatiti

uročiti

uročiti - lhůtu umluvit, určit, domluvit, stanovit

úrok

úrok - kamata, kamate

urok

urok - uřknutí, uhranutí

úskok

úskok - doskočica, varka, izlika, lukavština

uskok

uskok - uprchlík z Bosny za turecké nadvlády; zběh, přeběhlík

ústav

ústav - zavod; ustanova
výchovný ústav - odgajalište

ustav

ustav - ústava, konstituce

ústava

ústava - ustav, konstitucija

ustava

ustava - stavidlo; přehrada, zdymadlo; jez

útočit

útočit - navaljivati, jurišati, nasrtati, napadati

utočiti

utočiti - vlít, nalít

útok

útok - navala, juriš, nasrtaj, napadaj, napad, ofenziva

utok

utok (rijeka) - ústí, vtékání, vtok
utok (pravni) - odvolání, stížnost, rekurs

úvodní

úvodní - uvodni
úvodní článek - uvodni članak

uvodni

uvodni - úvodní, vstupní
uvodna riječ - zahajovací proslov

úvoz

úvoz - klanac

uvoz

uvoz - dovoz, import

úže

úže (adv. komp. od úzce) - tješnje, uže

uže

uže (adv. komp. od usko) - úže
uže - provaz, provazec, lano, oprátka, šňůra
debelo uže (na brodovima) - (silné) lano
uže za vješanje rublja - šňůra na prádlo

úžina

úžina - užina (uzak prostor)
úžina horská - klanac
úžina mořská - morski tjesnac, moreuz

užina

užina (prostor) - úžina
užina (jelo) - svačina

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.